Erfaringskonsulenter i helsevesenet: hva sier pasienter?

9. mars lanserte Nasjonalt senter for erfaringskompetanse en uformell undersøkelse om pasienters erfaringer med å få hjelp av erfaringskonsulenter. Undersøkelsen viser at det er behov for mer kunnskap og forskning. […]