Om oss

Erfaringssentrum ble stiftet i 2017. Vi er en interesseorganisasjon for personer som er ansatt i velferdstjenestene på bakgrunn av sin brukererfaring. Vi jobber for at erfaringskonsulentene skal ha gode arbeidsvilkår, ha møteplasser der de kan utveksle erfaringer og jobbe for at erfaringskonsulentene blir en egen yrkesgruppe i norske velferdstjenester. 

Pr. i dag har Erfaringssentrum 194 medlemmer. Vår visjon er at alle erfaringskonsulenter skal oppleve at de er en del av en stor internasjonal bevegelse, der brukere av tjenestene får mer makt i den fremtidige utformingen av dem.

Det ble gjort mye for å systematisere arbeidet med erfaringskonsulenter fra 2010 i Norge, men det ble etter hvert tydelig at det var behov for en interesseorganisasjon som kunne løfte og styrke erfaringskonsulentens arbeidsvilkår, skape møteplasser og jobbe mer systematisk for å bygge en ny yrkesgruppe.

Hoveddelen av organisasjonens medlemmer er mennesker ansatt i helsetjenesten på bakgrunn av sin egenerfaring. De jobber i tjenestene som erfaringskonsulenter, medforskere eller medarbeidere med brukererfaring. Andre som er medlem hos oss er fagpersoner, ledere, beslutningstagere og andre interesserte som ønsker å støtte utviklingen av en ny yrkesgruppe.

Organisasjonen skal blant annet jobbe med kompetanseheving, veiledning og rådgiving. Vi har et spesielt fokus på arbeidsforhold gjennom samarbeid med en Fagforening. Vi skal bidra til utviklingen av et eget fagfelt for erfaringskompetanse, samt støtte prosjekter nasjonalt og internasjonalt som kan gi et økt antall erfaringskonsulenter i tjenestene. Vi jobber for å fremme viktigheten av systematisk bruk av erfaringskompetanse.

Ansatte

Erfaringskonsulenter gjør fagfolk mindre firkanta


Torbjørn Mohn-Haugen

Generalsekretær

IMG_3224


Andrea Holst

Organisasjonsrådgiver

Styret

Rune Lundquist

Fungerende styreleder

Mirabel Nguyễn

Fungerende nestleder

David Rogne

Styremedlem

Marthe Siira

Styremedlem

Heidi Øverland

Styremedlem

Karl Bergstrand

Varamedlem