Ansatte

Erfaringskonsulenter gjør fagfolk mindre firkanta


Torbjørn Mohn-Haugen

Generalsekretær

IMG_3224


Andrea Holst

Organisasjonsrådgiver
(I permisjon ut 2023)

Daniel


Daniel Mørk

Organisasjonsrådgiver

Styret

Mirabel Nguyen

Styreleder

Heidi Øverland

Nestleder

Pål Berger

Styremedlem

Steffen Gunnerud

Fungerende styremedlemmer

Tina Kristoffersen

Varamedlem

E-post kommer

Karl Bergstrand

Fungerende styremedlem