Ansatte

Design uten navn-6


Mirabel Nguyen

Fungerende generalsekretær

Erfaringskonsulenter gjør fagfolk mindre firkanta


Torbjørn Mohn-Haugen

Generalsekretær
(I permisjon)

IMG_3224


Andrea Holst

Organisasjonsrådgiver

Daniel


Daniel Mørk

Organisasjonsrådgiver

Styret

Heidi Øverland

Fungerende styreleder

Pål Berger

Fungerende nestleder

Steffen Gunnerud

Styremedlem

Stig Olav Larssen

Styremedlem

Marie E. Strifeldt

Fungerende styremedlem

Cecilie Reinartsen

1. vara