Om oss

Erfaringssentrum ble stiftet i 2017 på bakgrunn av at Nasjonalt senter for Erfaringskompetanse trakk seg ut av satsningen de hadde hatt på erfaringskonsulenter i de foregående årene.

Pr. i dag har Erfaringssentrum 169 medlemmer. Vår visjon er at alle erfaringskonsulenter skal oppleve at de er en del av en stor internasjonal bevegelse, der brukere av tjenestene får mer makt i den fremtidige utformingen av dem.

Det ble gjort mye for å systematisere arbeidet med erfaringskonsulenter fra 2010 i Norge, men det ble etter hvert tydelig at det var behov for en interesseorganisasjon som kunne løfte og styrke erfaringskonsulentens arbeidsvilkår, skape møteplasser og jobbe mer systematisk for å bygge en ny yrkesgruppe.

Hoveddelen av organisasjonens medlemmer er mennesker ansatt i helsetjenesten på bakgrunn av sin egenerfaring. De jobber i tjenestene som erfaringskonsulenter, medforskere eller medarbeidere med brukererfaring. Andre som er medlem hos oss er fagpersoner, ledere, beslutningstagere og andre interesserte som ønsker å støtte utviklingen av en ny yrkesgruppe.

Organisasjonen skal blant annet jobbe med kompetanseheving, veiledning og rådgiving. Vi har et spesielt fokus på arbeidsforhold gjennom samarbeid med en Fagforening. Vi skal bidra til utviklingen av et eget fagfelt for erfaringskompetanse, samt støtte prosjekter nasjonalt og internasjonalt som kan gi et økt antall erfaringskonsulenter i tjenestene. Vi jobber for å fremme viktigheten av systematisk bruk av erfaringskompetanse.

Styret

Monika Nordhus

Styremedlem

Rune Lundquist

Styremedlem

Marthe Siira

Styremedlem

Heidi Christine Myrvold Øverland

Styremedlem