Du kan snart melde deg på.

Interessert i å delta eller holde innlegg på Sterkere Sammen 2022? Konferansen finner sted i Oslo i november 2022. Mer informasjon kommer snart.

År vi har avholdt konferansen
Deltakere