Sterkeresammen2023

Informasjon om Sterkere sammen 2023:

Sterkere Sammen konferansen 2023 finner sted 6. – 8. november på Thon Hotel Storo. Konferansen er den årlige, nasjonale samlingen for erfaringskonsulenter, arbeidsgivere og relevante forskere. Dette er den 6. Sterkere Sammen konferansen. 
Under finner du foreløpig program, og muligheter for påmelding. 
 

Du kan melde deg på konferansen her. 

Foreløpig program:

6. november
10:00 – 14:00 – Forsker / medforsker workshop (Egen påmelding) 
18:00 – 21:00 – Medlemskveld 
7. november

10:00 Åpning

11:00 – Pause

11: 15: Fagpersoner med erfaringskompetanse

11:30: “Mennesket som strakk seg litt lenger” – TBA 

11:45: TBA 

12:00 – Lunsj

13:00 – Minikonsert med musikkterapeut og erfaringskonsulenter, Sagatun Brukerstyrte senter – Samarbeid mellom erfaringskonsulenter og musikkterapeuter 

13:15 Ålesund kommune – Erfaringer fra å jobbe i Team, Kai Knutsen og Line Brunvoll 

13:45 Recoveryhjelpa i Sandnes – Erfaringskonsulent Morten Wathne & Cecilie 

14: – Pause 

14:15: Workshop (TBA) 

15:00 Inspirasjonsforedrag (TBA) 

16:00 Slutt, dag 1

18:30 – Festmiddag med prisutdelinger og underholdning 

8. november

 09:00 – Åpning dag 2 – Minikonsert – Erfaringskonsulenter og musikkterapeuter

09:15 – Sofasamtale / Panelsamtale – TBA

Pause

10:15 – Workshop for erfaringskonsulenter 

10:15 Arbeidsgiversamling frem til lunsj 

11:00 Pause

11:15 – Fagforbundet 

11:45 – Spørsmål til Fagforbundet

12:00 – Lunsj

13:00 – Erfaringskonsulenter og musikkterapeuter – TBA

13:15: Pål Berger og Trond Aarre 

14:00: Innlegg 

14:30  – Avslutning og evaluering