Viderekobling til Sterkere Sammen 2024 – Medvirkning i praksis