Det nye styret i Erfaringssentrum er konstituert

styret
Det er med stor glede og forventning at vi ønsker å kunngjøre konstitueringen av vårt nye styre!

Som et essensielt organ i vår organisasjon representerer dette styret mangfold, kompetanse og et sterkt engasjement for fremtiden til Erfaringssentrum, og erfaringskonsulenter.

«Jeg er kjempespent på det vi skal jobbe med fremover og gleder meg til å samarbeide med alle disse fine folka,» forteller fungerende styreleder Heidi Øverland. «Dette er en skikkelig fin gjeng og jeg merker at alle i styret er genuint opptatt av å jobbe for at erfaringskonsulenter, gamle og nye, over hele landet skal ha det bra, og at Erfaringssentrum skal fokusere på nettopp det.»

Styret sin sammensetning er nå:

Fungerende styreleder: Heidi Øverland
Fungerende nestleder: Pål Berger
Styremedlem:  Steffen Gunnerud
Styremedlem: Stig Olav Larssen
Fungerende styremedlem: Marie E. Strifeldt
Vara 1: Cecilie Reinartsen

Med det nye styret på plass, ser vi frem til å samarbeidet med å realisere våre mål og visjoner for Erfaringssentrum.

Vil du treffe styremedlemmene våre? Bli med på Sterkere Sammen og se de i aksjon!