Erfaringskonsulentundersøkelsen med tall fra 2023 er klar

De siste årene har Erfaringssentrum gjennomført den årlige Erfaringskonsulentundersøkelsen. I 2023 svarte 174 personer på undersøkelsen. Undersøkelsene er viktige for å få frem og dokumentere trender knyttet til utviklingen av erfaringskonsulentrollen i Norge. De er også viktig for å få oversikt over hvordan erfaringskonsulentene har det på jobb.

-Vi synes det er spennende og verdifullt, særlig på sikt, å innhente data om erfaringskonsulenter i Norge årlig, sier generalsekretær Mirabel Nguyen.

Funnene er i tråd med respons fra tidligere år, med marginale endringer. Vi ser likevel en merkbar endring på to punkter innenfor tjenesteutvikling og stillingstittelen til respondentene.

Flere erfaringskonsulenter jobber mer med tjenesteutvikling

I fjor svarte 53.9 av respondentene at det står i stillingsbeskrivelsen deres at de skal jobbe med å utvikle tjenestene. I år har dette økt til 75 prosent. Dette kan bety at det nå er flere erfaringskonsulenter også på tjenestenivå.

Færre har stillingstittelen «erfaringskonsulent» på lønnsslippen

I 2022 svarte 55.3% at de hadde stillingstittelen  erfaringskonsulent på lønnsslippen sin.  I 2023 har dette sunket til at kun 39.1 prosent oppgir å ha dette om stillingstittel. Vi ser at tittelen miljøarbeider og miljøterapeut er på vei oppover.

-Dette er et interessant funn Erfaringssentrum ønsker å se nærmere på. Dette er absolutt noe vi ønsker mer innsikt i og dette vil være noe vi kommer til å holde i for å se hvordan dette utvikler seg, sier Generalsekretær Mirabel Nguyen. 

Brukes i drøfting om hva vi skal gjøre videre

– Tallene fra undersøkelsene brukes når vi drøfter temaer og innhold i hva vi skal gjøre videre. Selv om rapporten ikke er publisert før nå, har tallene blitt brukt både i boka «Erfaringskonsulenten» og de har vært et nyttig styringsverktøy for organisasjonen i 2023 og 2024.

Få respondenter under 29 år

-Et annet funn som går igjen fra tidligere år er at vi har få respondenter under 29 år. Vi er usikre på om dette handler om at de yngre er mindre opptatt av å svare på undersøkelser eller om det rett og slett er svært få unge erfaringskonsulenter. Dette er absolutt noe vi vil kikke nærmere på hvis muligheten byr seg, sier Nguyen.

Erfaringskonsulentundersøkelsen 2023 finner du her.

Erfaringskonsulentundersøkelsen, med tall fra 2022 kan du laste ned her.

Du finner undersøkelsene fra tidligere år, på vår ressursside.