Å kutte EK-teamet i Ålesund vil få alvorlige konsekvenser

Sunnmørsposten skrev nylig i et intervju med MDG-politiker Eva-Brit Langva at Ålesund kommune vurderer å kutte i en rekke tiltak. Det kan inkludere et lavterskeltilbudet med erfaringskonsulenter i kommunen. Teamet er kjent for mange og holdt blant annet en presentasjon på Sterkere Sammen i 2023.

Erfaringssentrum har denne uken vært i kontakt med flere som benytter tjenestene til EK-teamet i Ålesund. De formidler et tydelig bilde av alvoret hvis dette tilbudet kuttes.  

– Å kutte i et sånt tilbud henger ikke på greip. Jeg kjenner flere som bruker teamet og får viktig hjelp av dem.” Det forteller Eivind Bjørnes, en bruker av tjenesten. 

 

Uvurderlig hjelp 

Eivind møter jevnlig EK-teamet, og kan fortelle om en uvurderlig hjelp. Han begynte å slite med rus allerede i 11-års-alderen. I 2020 flyttet han til Ålesund og kom i kontakt med EK-teamet. For et og halvt år siden fikk han en datter og har siden holdt seg rusfri. 

– Espen og Kai, treffer jeg på jevnlig basis. Det har vært perioder hvor de har stilt opp for meg nesten daglig. Uten de hadde det ikke gått bra, fortsetter Eivind.  

– Mange i en sårbar situasjon kan ha en skepsis ovenfor hjelpeapparatet, sier Mirabel Nguyen, generalsekretær i Erfaringssentrum. Det er en av grunnene til at et møte med erfaringskonsulenter kan være så positivt. Da kan man møte noen som har vært der selv og deler lignende erfaringer.

– For meg har tilbudet vært uvurderlig. Kai har støttet meg gjennom tykt og tynt. Både på møter og i hverdagen. Pushet litt når jeg har trengt det også. Helt ærlig, vet ikke om jeg ville vært her om det ikke var for Kai og teamet, kan Eivind fortelle. 

– Uten teamet sitter jeg her uten å ha noen å snakke med. Uten noen som er der for meg. Det kan bli en brå og brutal overgang. Det ser jeg ærlig talt ganske mørkt på.

 

Viktig støtte for pårørende  

– Man kan bli redd for å bli misforstått eller si noe feil. Med EK-teamet kan man si det du vil, og ingen dømmer deg, forteller Inger Anne Heggen Strand. 

Inger Anne har benyttet teamet flittig helt siden hun fant ut om dem for 2-3 år siden. Da visste hun ikke hva en erfaringskonsulent var. Hun er pårørende til en person med tidligere rusmiddelavhengighet. Hun beskriver hvordan EK-teamet jobber på en måte som åpner opp for tillit. 

– Det finnes ingen alternativer som fungerer som dette. Andre plasser journalfører, og man må sitte i et rom hvor stemningen blir annerledes. Det er lettere å åpne seg for noen som faktisk skjønner det, og forstår situasjonen du står i. De sier ikke bare «dette går bra», de står med deg i det vonde.

 – Som pårørende kan man føle at man sitter med veldig mye ansvar. Det er godt å vite at man ikke er alene. Om jeg har en dårlig dag og trenger å prate med noen som forstår, kan jeg ringe. Da kan man gå en tur eller møtes på kafé. Det er en stor trygghet med å ha dem.

 

Pårørendeorganisasjonen Ivareta er opprørt  

Pårørendeorganisasjonen Ivareta er også opprørt av at Ålesund vurderer å ta bort sine erfaringskonsulentstillinger. Spesielt siden erfaringskonsulentene tilbyr pårørendesamtaler og har drevet med grupper for pårørende.

– Å kutte i lavterskeltilbudet med erfaringskonsulenter i kommunen er som å skyte seg selv i foten. Ringvirkningene dette kan få er at pårørende som ikke får et slikt tilbud risikerer å bli syke, og vil trenge mer nødvendig helsehjelp enn de ellers ville behøvd. Det sier Tore Berge, politisk rådgiver i Ivareta.

– Ivareta mener også at erfaringskonsulentene har en viktig rolle som brobyggere mellom tjenestene som de er ansatt i og bruker- og pårørendeorganisasjonene på psykisk helse- og rusfeltet. Dette styrker arbeidet med tjenesteutvikling i kommunen, slik at også bruker- og pårørendemedvirkningen blir ivaretatt. Hvis Ålesund nå velger å skrote sin egen suksessoppskrift vil ifølge Ivareta dette gå ut over både brukere av tjenestene og deres pårørende.  

 

Stigning i overdose- og selvmordstall 

I forrige uke mottok vi triste tall fra FHI. Antall selvmord og overdoser fortsetter å stige. 693 selvmord, 70 flere personer enn i fjor. 363 overdoser narkotika og 450 overdoser alkohol. Det høyeste selvmordstallet siden 1988.

Generalsekretær i A-larm, Gerd M. Jacobsen, mener et eventuelt kutt går imot viktig arbeid som gjøres nasjonalt.

– Det jobbes i direktorat og departement om en nasjonal strategi for overdoser nettopp på grunn av de høye overdosetallene og at de øker. Det gjøres vurderinger og refleksjoner i dette arbeidet om det skal lovpålegges i alle landets kommuner å utarbeide og følge opp strategien. Det vil da med kutt i tilbud/tjenester som er med på å ivareta de mest sårbare være å gå imot dette viktige arbeidet.

 

 

 

EK-teamet hjelper ungdommer som trenger det  

Pål Berger, styreformann i brukerorganisasjon NOOR, forteller: «Det går fint med de fleste ungdommer. Men noen faller dessverre utenfor, noe som ofte resulterer i utenforskap, psykiske lidelser, rus og uføretrygd. Mange av disse er i utgangspunktet ressurssterke ungdommer, som kan bidra positivt i lokalsamfunnet dersom de får støtte i vanskelige livssituasjoner.” 

Vi har pratet med en ung mann fra Ålesund på 20 år som fikk en straffesak, og som alternativ til samfunnsstraff benyttet et tilbud om ungdomsoppfølging, og kom i kontakt EK-teamet. – Kai anbefalte å søke meg inn i behandling. Da fikk jeg plass på Tyrili. Under behandlingen ville jeg skrive meg ut for å ruse meg. Ja, det var mange ganger jeg ville stikke og ruse meg, men da ringte jeg Kai og det hjalp.

– Når jeg snakker med han vet jeg at han har vært i det samme, bare mye verre. Det hjelper at han sier noe om konsekvensene av det jeg gjør, men han sier aldri hva jeg skal gjøre.  

Han forteller om at støtte fra EK-teamet er noe han fremdeles håper på å kunne ha. Dette er en ung gutt som fremdeles er i behandling og får hjelp av EK-teamet. Konsekvensene av at dette forsvinner kan bli alvorlig. 

 

Rusfeltets hovedorganisasjon reagerer

– Rusfeltets hovedorganisasjon (RHO) er forundret og irritert over forslaget om mulig kutt av erfaringskonsulentene i Ålesund kommune,” sier leder Jan Gunnar Skoftedalen.” Det er politisk mål om å styrke rus og psykisk helsevern. Nå ber RHO kommunepolitikerne i Ålesund om å stå opp for de innbyggerne som har rusrelaterte problemer.

– Teamet av erfaringskonsulenter gjør en god jobb, jobber lavterskel og er brobyggere mellom innbyggerne og fagfolkene. Særlig spennende er pårørendearbeidet som utføres av erfaringskonsulentene. Arbeidet har allerede vakt oppmerksomhet utenfor Ålesund. Vil Ålesund droppe det gode tilbudet? 

– RHO forventer at administrasjonen i sitt forslag 7.juni dropper dette forslaget, men skulle administrasjonen opprettholde forslaget regner vi med at kommunestyret avviser forslaget 13.juni, sier Skoftedalen.   

 

Å skrote tilbudet henger ikke på greip

Erfaringskonsulenter fungerer som brobyggere og sørger for at innbyggere i sårbare livssituasjoner kommer i kontakt med og holder kontakt med tilbud og tjenester. Dette sikrer bedre hjelp, når det trengs for dem det gjelder og for tjenestene en mer smidig bruk av sine ressurser. Derfor er ikke erfaringskonsulenter bare et kostnadseffektivt tiltak i seg selv, men sørger også for bedre og mer effektiv utnyttelse av behandlings og hjelpetilbud. Slike team bidrar til at de som kommer til dem benytter andre tilbud som eksisterer i kommunen i større grad. 

– Jeg forventer at Ålesund kommune ikke gjør alvor av et slikt kuttforslag. Det kommer tydelig frem fra brukerstemmer og brukerorganisasjoner at arbeidet EK-teamet i Ålesund gjør er altfor viktig til det og konsekvensene for store. Å skrote en av de minst kostbare tjenestene, som i tillegg hjelper så mange, henger ikke på greip, heller ikke økonomisk. Det sier generalsekretær i Erfaringssentrum Mirabel Nguyen. 

 

 

(Foto øverst i artikkelen: Hanne Wilhelmsen Giske)