VÅRT ARBEID

Veiledning

Erfaringssentrum tilbyr veiledning og rådgivning til personer som ønsker å bli erfaringskonsulenter. Vi gir råd og støtte til medlemmer og arbeidsgivere. Ønsker du å vite mer om det å bli erfaringskonsulent, har behov for praksisplass eller er en nysgjerrig arbeidsgiver? Ta kontakt med oss på telefon 91793720 eller e-post hei@erfaringssentrum.no

Påvirkning

Erfaringssentrum arbeider langsiktig og målrettet for å skape bevissthet rundt erfaringskonsulenten og rollen deres. Dette gjør vi gjennom å ta kontakt med myndigheter, holde foredrag på konferanser, ute i kommuner, helseforetak og gjennom samarbeid med aktører nasjonalt og internasjonalt.

Sterkere sammen

Erfaringssentrum har som mål å holde årlige nasjonale konferanser for erfaringskonsulenter. De siste fire årene har vi sammen med gode og viktige samarbeidspartnere arrangert Sterkere Sammen konferansen.

Forskning og undersøkelser

Erfaringssentrum gjennomfører årlige undersøkelser om erfaringskonsulentene i Norge. I tillegg deltar vi i ulike forsknings- og utviklingsprosjekter vi blir invitert inn i. Vi veileder også masterstudenter på tema, om de har ønsker om å skrive om noe knyttet til erfaringskompetanse eller erfaringskonsulenter.

Prisutdelinger

Erfaringssentrum deler årlig ut erfaringskonsulentprisen. Målet med prisen er å anerkjenne erfaringskonsulenter som gjør en viktig jobb ute i tjenestene og for å vise frem gode eksempler på hvordan erfaringskonsulenter jobber.

nettverk og prosjektstøtte

Erfaringssentrum bistår med å få i gang regionale nettverk for erfaringskonsulenter, samt å støtte erfaringskonsulenter som ønsker å sette i gang nettverk eller ønsker å jobbe med å utvikle tjenestene lokalt der de jobber.

Arbeidsgrupper

For å utvikle rollen som erfaringskonsulent er det viktig at det innhentes kunnskap om hva erfaringskonsulentene selv opplever som viktig. I 2020 og 2021 har derfor Erfaringssentrum startet et arbeid for å innhente innsikter og kunnskap om hva rollen innebærer og for å se på hvordan lønn for egenerfaring bør fastsettes.