VÅRT ARBEID

Veiledning

Erfaringssentrum tilbyr veiledning og rådgivning til personer som ønsker å bli erfaringskonsulenter. Vi gir råd og støtte til medlemmer og arbeidsgivere. Ønsker du å vite mer om det å bli erfaringskonsulent, har behov for praksisplass eller er en nysgjerrig arbeidsgiver? Ta kontakt med oss på telefon 97766320 eller e-post info@erfaringssentrum.no

Påvirkning

Erfaringssentrum arbeider langsiktig og målrettet for å skape bevissthet rundt erfaringskonsulenten og rollen deres. Dette gjør vi gjennom å ta kontakt med myndigheter, holde foredrag på konferanser, ute i kommuner, helseforetak og gjennom samarbeid med aktører nasjonalt og internasjonalt.

Sterkere sammen

Erfaringssentrum har som mål å holde årlige nasjonale konferanser for erfaringskonsulenter. De siste fire årene har vi sammen med gode og viktige samarbeidspartnere arrangert Sterkere Sammen konferansen.

Undersøkelsen

Erfaringskonsulentundersøkelsen har tidligere blitt gjennomført av nasjonalt senter for Erfaringskompetanse. Siden 2020 har Erfaringssentrum videreført og tatt over dette arbeidet. Undersøkelsen gjennomføres årlig for å finne ut mer om hvordan erfaringskonsulentene har det og hvilke behov de har for kompetanseutvikling og veiledning.

Arbeidsgrupper

For å utvikle rollen som erfaringskonsulent er det viktig at det innhentes kunnskap om hva erfaringskonsulentene selv opplever som viktig. I 2020 og 2021 har derfor Erfaringssentrum startet et arbeid for å innhente innsikter og kunnskap om hva rollen innebærer og for å se på hvordan lønn for egenerfaring bør fastsettes.

Prisutdeling

Erfaringssentrum deler årlig ut Erfaringskonsulentprisen. Prisen ble første gang delt ut i 2017 under Sterkere Sammen konferansen. Prisen går til en erfaringskonsulent som har utmerket seg nasjonalt eller gjort et viktig arbeid for feltet. Erfaringskonsulentenes ærespris deles ut av styret i Erfaringssentrum når styret samlet blir enige om at en person eller organisasjon fortjener prisen for arbeidet vedkommende eller organisasjonen har gjort. 2019 var det første året denne prisen ble delt ut.