Vår historie

Erfaringssentrum er en nasjonal bruker- og interesseorganisasjon for erfaringskonsulenter. Organisasjonen ble stiftet i september 2017. Under kan du lese historien om Erfaringssentrum.

veien til å bli organisasjon

I november 2016 gjennomførte Nasjonalt Senter For Erfaringskompetanse innen psykisk helse en nasjonal samling for erfaringskonsulenter. Dette hadde de gjort flere år på rad. Mot slutten av samlingen signaliserte senteret at de ønsket at erfaringskonsulentene selv skulle overta, og finne ut hvordan den videre organiseringen skulle være. Senteret inviterte derfor deltakerne på konferansen til å delta i en arbeidsgruppe som skulle se nærmere på hvordan den videre organiseringen kunne se ut. Arbeidsgruppen hadde flere møter vinteren og våren 2017 før det ble landet på at organisasjonen skulle hete Erfaringssentrum, og at det skulle være en interesseorganisasjon for erfaringskonsulenter. 

29. september, 2017 signerte gruppen stiftelsesdokumentene på Thon Hotel Opera, et interimstyre bestående av Torbjørn Mohn-Haugen (styreleder), Morten Brodahl, Monika Nordhus, Miranda Sulejmanova og Elin Rudshaug. Samtidig ble den første Sterkere Sammen konferansen planlagt. Den første konferansen var et samarbeid mellom Erfaringssentrum, Nasjonalt Senter For Erfaringskompetanse innen psykisk helse og Helsedirektoratet. Konferansen hadde 110 deltagere fra bruker- og pårørendeorganisasjoner, erfaringskonsulenter og ledere. 

2018 – Identitetsdannelse

I 2018 mottok Erfaringssentrum sitt første tilskudd fra Helsedirektoratet, og gjennomførte Sterkere Sammen konferansen. Torbjørn Mohn-Haugen sto ved roret og jobbet mye for at organisasjonen skulle komme opp å stå. Samme år ble også Marius Pettersen involvert i organisasjonen og bisto med å planlegge og gjennomføre konferansen.
 
Samme år var Erfaringssentrum også med på flere arrangementer og foredrag for å fremme erfaringskonsulentrollen. Ved slutten på året hadde organisasjonen allerede over 100 medlemmer. 
 
Den nasjonale konferansen hadde 110 deltagere dette året. 
 

2019 – Håpet om å vokse

Også i 2019 mottok Erfaringssentrum tilskudd fra Helsedirektoratet for å gjennomføre Sterkere Sammen konferansen. Organisasjonen vokste i antall medlemmer, og bidro med foredrag og fortsatte å spre kunnskap om erfaringskonsulenter. Erfaringssentrum fikk også nye samarbeidspartnere og ble synlig gjennom leserinnlegg og gjennom å delta i relevante fora. I denne perioden ble styret i Erfaringssentrum endret mer, men det var fremdeles en liten kjerne bestående av Torbjørn Mohn-Haugen, Marius Pettersen og etter hvert også Ove Vestheim som sto ved roret. 
 
Konferansen i 2019 hadde til sammen 214 besøkende, inkludert foredragsholdere. Blant annet den anerkjente Julie Repper kom for å holde innlegg dette året. Organisasjonen var fremdeles drevet på frivillig basis, og det var en viktig suksessfaktor at ledelsen i Bydel Gamle Oslo lot styreleder bruke noe arbeidstid på organisasjonen. 
 

2020 – Vekst og hjemmekontor

I 2020 mottok Erfaringssentrum nok tilskudd til å kunne ansette en organisasjonsrådgiver. På grunn av COVID-19 ble det ikke noen konferanse. Det ble derimot gjennomført et digitalt seminar med over 150 deltagere på høsten.

1. oktober ble Andrea Holst den første ansatte i Erfaringssentrum sin historie. Med henne på lag, samen med nestleder Ove Vestheim, og styreleder Torbjørn Mohn-Haugen ble det jobbet med å strukturere organisasjonens styrearbeid. Organisasjonen fikk eget medlemsregister, hyret inn regnskapsfører og kunne ha en mer effektiv drift. 

Mot slutten av året hadde organisasjonen rundt 140 medlemmer. 

2021- En overraskende beskjed

2021 ble et godt år for Erfaringssentrum. Vi opplevde at vi hadde medvind, til tross for COVID-19. Det å ha fått på plass en ansatt gjorde at det ble enklere å ta unna de stadig flere henvendelsene som kom fra både medlemmer, studenter og personer som ønsker å bli erfaringskonsulent. Det gjorde også at vi strukturerte styrearbeidet bedre, og kunne være med på flere aktiviteter, både gjennom å holde flere foredrag, være til stede i flere fora og styrke samarbeidene våre ytterligere. 10. juni 2021 hadde Erfaringssentrum sitt første møte med en statsråd. Lite visste styret i Erfaringssentrum på dette tidspunktet hva møtet ville bety for året etter. 
 
Sterkere Sammen konferansen 2021 ble gjennomført i Bergen. På grunn av COVID 19 var det en mindre konferanse, med rett i overkant av 100 deltagere. I slutten av året fikk vi også beskjed om at vi hadde fått en øremerket bevilgning på statsbudsjettet, som en av fire organisasjoner som hadde en særskilt plass i ordningen. Dette gjorde at styret i Erfaringssentrum kunne begynne å planlegge for en utvidelse av administrasjonen og jobbe med videre planer for vekst. 
 

2022 – Medvind og motbakke

Erfaringssentrum hadde et år med øremerking i statsbudsjettet, og kunne bli mer synlig. Styreleder Torbjørn Mohn-Haugen valgte å gå av for å ta en mer aktiv rolle i organisasjonen som generalsekretær. Etter en prosess i forkant av årsmøtet ble Mohn-Haugen ansatt som generalsekretær. Han gikk av som styreleder til årsmøtet 28. april og 2. mai hadde Erfaringssentrum 1.5 årsverk. 
 
Det ble et år der målet til Erfaringssentrum var å vokse enda mer, og være mer synlig. Dette var også det første året vi drev noe politisk påvirkningsarbeid. Delvis skyldtes det at organisasjonen frem til 2022 hadde vært drevet på frivillig basis av noen få ressurspersoner og at organisasjonen fremdeles lærte seg spillereglene for organisasjonslivet. 
 
I mai gjennomførte Erfaringssentrum inspirasjonsseminar for politikere, og var til stede på Arendalsuka med arrangementet «Har erfaringskonsulenten egentlig en plass i fremtidens helsetjeneste». Der deltok alle de sentrale samarbeidspartnerne til Erfaringssentrum. Det ble et rungende ja til erfaringskonsulentene. 
 
Samtidig kom det et tilbakeslag som rystet både styret, medlemmene og administrasjonen da statsbudsjettet for 2022 ble lagt frem. Den øremerkede bevilgningen til Erfaringssentrum var en av de mange som ble fjernet fra statsbudsjettet. Dette medførte at både styret og administrasjonen brukte store deler av årets siste måneder på å forstå hvorfor, og hvordan dette ville påvirke oss i 2023. 
 
Sterkere Sammen konferansen ble gjennomført i november, tradisjon tro. Denne gangen med en bursdagsfeiring. Erfaringssentrum hadde blitt 5 år. i Desember fikk vi bursdagsgaven – og det var å bli nevnt i merknadene til Helse- og omsorgskomiteen som en organisasjon som skal ha tilskudd i 2023. 
 
Den videre historien, den skrives i disse dager.