Programmet

Sterkere Sammen 2022 - Pioner

Hvor har vi vært og hvor skal vi? – Det er ett av spørsmålene vi stilte oss selv når vi utformet årets program til Sterkere Sammen. Vi ønsker å sette søkelyset på framtiden, samtidig utfordre de rammene vi kjenner i dag med nye blikk på veien forut.

Arrangementstart: 18:00 (Dørene åpner 15 minutter før)
Arrangementslutt: 20:00
Sted: Røde Kors Konferansesenter, Hausmanns gate 7, 0186 Oslo

Kvelden før Sterkere Sammen 2022 – Pioner inviterer vi medlemmer inn til ett eklusivt åpningsarrangement. Det blir mat og drikke, samt inspirerende foredrag. Det ryktes også om at det blir noen overraskelser. Dessuten en unik mulighet for å møte andre medlemmer og møtes dagen før konferansen starter.

Sted: Røde Kors Konferansesenter – Hausmanns gate 7, 0186 Oslo

09:00 -10:00 Registrering

10:00 Åpning av konferansen v/ Statssekretær Ellen Rønning-Arnesen og Generalsekretær Torbjørn Mohn-Haugen

Innledning til konferansen: Tormod Klovning, Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse 

10:50 Pause

11:00 Innlegg Professor Karen Fortuna & Professor Marianne Storm 

12:00 Lunsj

13:00 Erfaringskonsulent, ikke bare psykisk helse og rus.
– Flere erfaringskonsulenter fra ulike felt har gått sammen for å fortelle om sin hverdag fra feltet. 
Medvirkende: Turid Irene Turunen (Samisk erfaringskonsulent), Isak Bradley (Trans erfaringskonsulent), Uteseksjonen ved Abdi Mohamed, Adnan Hussein, Stine Sundsbø og Maren Ovverein.

13:45 Pause

14:00 Abstracts

14:50 Pause

15:00  My peer support research journey so far. (Asleigh Charles)

«My motivation to research peer support stemmed from when I was younger, and I had the opportunity as a peer to connect with others who I could relate to and share experiences with.»

Ett innblikk i en forskers historie med blikk på erfaringskonsulenten.

15:45 Pause

16:00 Foredrag  v/ Sturla Berg Johansen

17:00  Ferdig fra scenen

19-22 Middag med standup fra Sturla Berg Johansen og taler.

Sted: Røde Kors Konferansesenter – Hausmanns gate 7, 0186 Oslo

08:30 Dørene til Røde Kors åpner.

09:00 Panelsamtale: Hvordan kan vi jobbe sammen for framtidens helsetjenester?

Medvirkende: Annonseres fortløpende.

10:00 Parallelsesjoner

Abstracts/Workshop: Framtidens erfaringskonsulent (Henry Dunant Salen)

Arbeidsgiversamling med NAPHA (Operasjonssentralen)

NAPHA sammen med Erfaringssentrum inviterer inn arbeidsgivere til årets arbeidsgiversamling. 

Samlingen er for erfaringskonsulentenes ledere og holdes under årets nasjonale konferanse Sterkere Sammen. 

Vi setter fokus på hva arbeidsgiveren trenger for å sikre ordnede forhold for erfaringskonsulenten, hvordan man sikrer godimplementering og hvordan rollen skal utvikle seg for framtiden. 

12:00 Lunsj

13:00 Erfaringskonsulentene i FACT-Ung – en historie fra tjenesten.
Medvirkende: FACT Ung Oslo

13:45 Pause

14:00 Praksiserfaringer fra feltet.  – Mer info kommer.

14:25 Siste ord før veien hjem

14:30 Takk for nå!