Programmet

Sterkere Sammen 2022 - Pioner

Hvor har vi vært og hvor skal vi? – Det er ett av spørsmålene vi stilte oss selv når vi utformet årets program til Sterkere Sammen. Vi ønsker å sette søkelyset på framtiden, samtidig utfordre de rammene vi kjenner i dag med nye blikk på veien forut.

Spørsmål om arrangementet?
For spørsmål under arrangementet henvend deg til sekretariat ved inngangen på Røde Kors Konferansesenter
eller ta kontakt med oss ved å ringe 940 10 388 eller skrive til marius@erfaringssentrum.no.

Arrangementstart: 18:00 (Dørene åpner 15 minutter før)
Arrangementslutt: 20:00
Sted: Nøytralitet, Røde Kors Konferansesenter, Hausmanns gate 7, 0186 Oslo

Kvelden før Sterkere Sammen 2022 – Pioner inviterer vi medlemmer inn til ett eklusivt åpningsarrangement. Det blir mat og drikke, samt inspirerende foredrag. Det ryktes også om at det blir noen overraskelser. Dessuten en unik mulighet for å møte andre medlemmer og møtes dagen før konferansen starter.

Sted: Røde Kors Konferansesenter – Hausmanns gate 7, 0186 Oslo

09:00 -10:00 Registrering

10:00 Åpning av konferansen v/ Statssekretær Ellen Rønning-Arnesen og Generalsekretær Torbjørn Mohn-Haugen

Innledning til konferansen: Morten Brodahl, Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (NKROP).

10:50 Pause

11:00 The Origin Story of Digital Peer Support: A Look at the Past, Present, and Future m/ Professor Karen Fortuna & Professor Marianne Storm 

12:00 Lunsj

13:00 Erfaringskonsulent, ikke bare psykisk helse og rus.
– Flere erfaringskonsulenter fra ulike felt har gått sammen for å fortelle om sin hverdag fra feltet. 
Medvirkende: Turid Irene Turunen (Samisk erfaringskonsulent), Isak Bradley (Trans erfaringskonsulent), Uteseksjonen ved Abdi Mohamed, Adnan Hussein, Stine Sundsbø og Maren Ovverein (Minioretsbakgrunn erfaringskonsulent)

13:45 Pause

14:00 Abstracts

Rus og psykisk helse – ikke samme sak Liese Recke Lektor på VID Vitenskapelig Høgskole.
Erfaringsmedarbeidere som innovativ drivkraft i demensomsorgen Roger Santokhie, prosjektutvikler,KBT Kompetansesenter
Erfaringskonsulenter innen klinisk helseforskning Nikolai Raabye Haugen, UNN
Virtuell læring og sosial deltakelse Jan Aasen, NKROP

14:50 Pause

15:00  My peer support research journey so far. (Asleigh Charles)

«My motivation to research peer support stemmed from when I was younger, and I had the opportunity as a peer to connect with others who I could relate to and share experiences with.»

Ett innblikk i en forskers historie med blikk på erfaringskonsulenten.

15:30 Helsedirektoratets hjørne v/ Line Eikenes

15:50 Pause

16:00 Mitt liv v/ Sturla Berg Johansen

17:00  Ferdig fra scenen

19-22 Middag med standup fra Sturla Berg Johansen, sang, og utdeling av EK-prisen og taler. (Finner sted på Røde Kors Konferansesenter, dørene åpner 19:00 og programmet starter når alle er til bords!

Sted: Røde Kors Konferansesenter – Hausmanns gate 7, 0186 Oslo

08:30 Dørene til Røde Kors åpner.

09:00 Panelsamtale: Hvordan kan vi jobbe sammen for framtidens helsetjenester?
v/ Trude Lønning, Leder for psykisk helse, rus- flyktningtjenesten i Sandnes kommune, Torbjørn Mohn-Haugen, Generalsekretær i Erfaringssentrum, Stortingsrepresentant Even Røed og Leder for helse- og sosialfraksjonen i Oslo bystyre Hassan Nawas. Samtalen ledes av Espen Rolland Gade Leder for Faggruppen for sykepleiere innen psykisk helse- og rus i Sykepleierforundet.

10:00 Parallellsesjoner 

10:00 Abstracts (Henry Dunant Salen)

Planlegging av recoveryprosesser under innleggelse

Solveig Bartun Rob ved Helse Bergen

Fag og erfaring hånd i hånd-selvstyrkingskurs

Mariann Haukland, Stine Bekkemellem ved Sagatun Brukerstyrte senter

Åpen om psykose-og bipolar lidelse: bruker til bruker

Sindre Hembre Kruse, OUS

11:00 Workshop: Framtidens erfaringskonsulent (Henry Dunant Salen)

Programkomiteen til Sterkere Sammen 2022 inviterer erfaringskonsulenter
til å utforske framtidens utdanning for rollen.

10:00 -12:00  Arbeidsgiversamling med NAPHA (Nøytralitet)

NAPHA sammen med Erfaringssentrum inviterer inn arbeidsgivere til årets arbeidsgiversamling.  Vi setter fokus på hva arbeidsgiveren trenger for å sikre ordnede forhold for erfaringskonsulenten, hvordan man sikrer god
implementering og hvordan rollen skal utvikle seg for framtiden. 

Samlingen er for erfaringskonsulentenes ledere og holdes under årets nasjonale konferanse Sterkere Sammen. 

Tema: Erfaringskompetanse i system – hvordan sikre god implementering av Erfaringskonsulenter

Programleder:
Solrun Steffensen, faglig rådgiver fra Napha

Medvirkende:
Kenneth Haugjord og Martin Rafoss fra Sørlandet Sykehus

 

12:00 Lunsj

13:00 Erfaringskonsulentene i FACT-Ung – en historie fra tjenesten.
Medvirkende: FACT Ung Oslo

13:45 Pause

14:00 «Kiss and goodbye»
Praksiserfaringer fra Stad Kommune v/ Anne Terese Eikeland og Oda Brendehaug.

14:25 Siste ord før veien hjem

14:30 Takk for nå!