Har du lyst til å sitte i styret eller i valgkomitéen til Erfaringssentrum?

styret

20. mars 2024 er det duket for årsmøte i Erfaringssentrum, og før det trenger vi innspill på hvem som kan passe i styret i Erfaringssentrum. Som styremedlem i Erfaringssentrum velges du inn for 1 eller 2 år. I år Jeg ønsker å stille til styret, hvordan gjør jeg det? Hvis du ønsker å stille til […]

Det blir lysere

perfeksjonismen

Det blir lysere, men mørket har ofte sett sterkest ut for meg. Man kan dessverre ikke bare skru av mørket. Men prøv å tenne et lys! Lyset er sterkest, og lyset overvinner mørket. Det blir dag, og det blir sol. Lyset og morgenen stiger opp, og ut av mørket.  I juni, på et av årets […]

Erfaringskonsulentundersøkelsen med tall fra 2022 er klar

erfaringskonsulentundersøkelsen

De siste årene har Erfaringssentrum gjennomført den årlige Erfaringskonsulentundersøkelsen. I 2022 svarte 168 personer på undersøkelsen. Undersøkelsene er viktige for å få frem og dokumentere trender knyttet til utviklingen av rollen i Norge. Tallene for 2022 har latt vente på seg, men er nå klare.  Hva er grunnen til at tallene ikke kommer før nå, […]

Å lage jul også for de som ikke liker jul

perfeksjonismen

Julen ringes snart inn, og det er mange som har store forventninger. I julen skal man være glad og kose seg. Man skal handle dyre gaver, bake flotte kaker, og samles med familie og venner for å spise god mat. Dessverre så er det stadig flere som ikke liker julen, som ikke klarer å følge alle […]

Team med erfaringskonsulenter fra Ålesund kommer til Sterkere Sammen 2023

Team med erfaringskonsulenter

Ålesund kommune har i flere år drevet et team med erfaringskonsulenter. 7. november kommer de til Sterkere Sammen konferansen 2023 for å si noe om erfaringer, utfordringer og muligheter.  Hva vil dere fokusere på i presentasjonen deres under Sterkere Sammen konferansen? – Vi vil si litt om hvordan vi startet opp, utviklet og integrerte erfaringskonsulentrollen […]

KBT Fagskole Agder offisielt åpnet

KBT Fagskole Agder åpnet offisielt onsdag 6. september av styreleder i KBT Fagskole Håkon Steen. Tidligere daglig leder ved Rom Agder er stolt over at Fagskolen nå er på plass i Kristiansand. Erfaringssentrum var representert ved Generalsekretær Torbjørn Mohn-Haugen.  Generalsekretær i Erfaringssentrum, Torbjørn Mohn-Haugen var til stede når KBT Fagskole i Agder offisielt ble åpnet. […]

Ny rapport om likepersonsarbeid i Landsforeningen for etterlatte etter selvmord

LEVE har nylig publisert en rapport om likepersonsarbeid. Rapporten er basert på likepersonsstamtaler i året 2022. Det er første gang LEVE har systematisk samlet inn data fra likepersonssamtaler med etterlatte ved selvmord. Vi tok en prat med rapportens forfatter, fag- og frivillighetskonsulent hos LEVE, Lisa Aareskjold.   Hva var bakgrunnen for at dere ønsket å […]

Viktoria Forsland ble nysgjerrig på erfaringskunnskap – trenger informanter til ny studie

Viktoria Forsland (28) er sykepleier. Nå er hun i gang med en mastergrad om erfaringskonsulenter ved Nord Universitet. Hun har selv arbeidet sammen med erfaringskonsulenter. Det gjorde at hun ble veldig nysgjerrig på hvordan erfaringskunnskapen kan tas i bruk. I Masteroppgaven ønsker Victoria å undersøke hva erfaringskunnskap er og hvordan den oppleves nyttig i arbeid […]

Hva er en erfaringskonsulent?

hva er en erfaringskonsulent?

Det er flere ulike beskrivelser av hva en erfaringskonsulent er, men felles er at det er stillingsbenevnelsen til personer som er ansatt i tjenestene på bakgrunn av sin egenerfaring med å være tjenestebruker, pasient eller pårørende, i private eller offentlige velferdstjenester. I boken «Erfaringskonsulenten, funksjoner, roller og involvering» utgitt på Fagbokforlaget i 2023 definerer redaktørene […]