Team med erfaringskonsulenter fra Ålesund kommer til Sterkere Sammen 2023

Team med erfaringskonsulenter

Ålesund kommune har i flere år drevet et team med erfaringskonsulenter. 7. november kommer de til Sterkere Sammen konferansen 2023 for å si noe om erfaringer, utfordringer og muligheter.  Hva vil dere fokusere på i presentasjonen deres under Sterkere Sammen konferansen? – Vi vil si litt om hvordan vi startet opp, utviklet og integrerte erfaringskonsulentrollen […]

KBT Fagskole Agder offisielt åpnet

KBT Fagskole Agder åpnet offisielt onsdag 6. september av styreleder i KBT Fagskole Håkon Steen. Tidligere daglig leder ved Rom Agder er stolt over at Fagskolen nå er på plass i Kristiansand. Erfaringssentrum var representert ved Generalsekretær Torbjørn Mohn-Haugen.  Generalsekretær i Erfaringssentrum, Torbjørn Mohn-Haugen var til stede når KBT Fagskole i Agder offisielt ble åpnet. […]

Ny rapport om likepersonsarbeid i Landsforeningen for etterlatte etter selvmord

LEVE har nylig publisert en rapport om likepersonsarbeid. Rapporten er basert på likepersonsstamtaler i året 2022. Det er første gang LEVE har systematisk samlet inn data fra likepersonssamtaler med etterlatte ved selvmord. Vi tok en prat med rapportens forfatter, fag- og frivillighetskonsulent hos LEVE, Lisa Aareskjold.   Hva var bakgrunnen for at dere ønsket å […]

Viktoria Forsland ble nysgjerrig på erfaringskunnskap – trenger informanter til ny studie

Viktoria Forsland (28) er sykepleier. Nå er hun i gang med en mastergrad om erfaringskonsulenter ved Nord Universitet. Hun har selv arbeidet sammen med erfaringskonsulenter. Det gjorde at hun ble veldig nysgjerrig på hvordan erfaringskunnskapen kan tas i bruk. I Masteroppgaven ønsker Victoria å undersøke hva erfaringskunnskap er og hvordan den oppleves nyttig i arbeid […]

Hva er en erfaringskonsulent?

hva er en erfaringskonsulent?

Det er flere ulike beskrivelser av hva en erfaringskonsulent er, men felles er at det er stillingsbenevnelsen til personer som er ansatt i tjenestene på bakgrunn av sin egenerfaring med å være tjenestebruker, pasient eller pårørende, i private eller offentlige velferdstjenester. I boken «Erfaringskonsulenten, funksjoner, roller og involvering» utgitt på Fagbokforlaget i 2023 definerer redaktørene […]

Ny bruker- og pasientundersøkelse i psykisk helsevern fra SINTEF og Helsedirektoratet

ny bruker- og pasientundersøkelse

Helsedirektoratet lanserer nå, i samarbeid med SINTEF, en ny spørreundersøkelse rettet mot brukere og pasienter som mottar poliklinisk behandling i psykisk helsevern for voksne (PHV) og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Undersøkelsen involverer om lag 104 000 pasienter. – Det er bra at Helsedirektoratet og SINTEF gjennomfører en nasjonal undersøkelse, det kan hjelp til med å […]

Karl Johan: En viktig pioner i utviklingen av erfaringskonsulentrollen

Karl Johan

Karl Johan Johansen er mannen bak KBT Fagskole i Trondheim. Han har i mange år hatt en rolle få kunne holdt. Med et akademisk og intellektuelt perspektiv i tillegg til et praksisnært, har Karl Johan ledet KBT gjennom en rekke meningsfulle prosjekter, skrevet sentrale tekster, og formet utdannelsesforløpet til mange erfaringskonsulenter. Du er jo en […]

Pårørendearbeid er viktig! – Bli med på webinar 19. april

Pårørendearbeid

Pårørendearbeid og erfaringskonsulenter som jobber med pårørende er viktig. Vi vil alle være pårørende på et eller annet tidspunkt i livet, men hvordan ivaretar man seg selv? Hvordan jobber en erfaringskonsulent med pårørendearbeid? Hvordan kan du jobbe med pårørendearbeid? Dette er spørsmål vi tar opp i webinaret “Pårørendearbeid – erfarings- og fagperspektiver 19. april fra […]

Daniel er ny organisasjonsrådgiver i Erfaringssentrum

Daniel

Daniel Mørk er ansatt som organisasjonsrådgiver i Erfaringssentrum. Han begynte i jobben 13. mars og skal bidra til å videreutvikle organisasjonen. Vi har gjort et kort intervju med Daniel om hvem han er og hva han driver med.  Hvem er du Daniel? Jeg har en master i sosialantropologi og har jobbet innenfor psykisk helse- og […]

Selvstyrkingskurs for erfaringskonsulenter

selvstyrkingskurs

Erfaringssentrum og Sagatun Brukerstyrte senter inviterer til Selvstyrkingskurs for erfaringskonsulenter i Bergen i mai. Kurset går over fem dager, og vil finne sted i Bergen sentrum. Sagatun har holdt selvstyrkingskurs siden 2012. Kursene retter seg spesielt mot brukere og pårørende, men også fagpersoner. Målet er å fremme brukere og pårørendes stemme og rettigheter, og få […]