Erfaringskonsulentene som «special forces»

Erfaringskonsulenter special forces

I dette gjesteinnlegget skriver Audun Løvstad, sykepleier og avdelingsleder Psykisk helse og rus i Ringerike kommune om hvordan han ser på erfaringskonsulentene som «special forces» og om hvor viktig erfaringskompetansen […]

Erfaringskonsulent-nytt: Mars

erfaringskonsulent-nytt

Erfaringskonsulent-nytt: Mars Det er gått en måned siden forrige Erfaringskonsulent-nytt. I mars har Erfaringssentrum publisert erfaringskonsulentundersøkelsen 2021. Styreleder Torbjørn Mohn-Haugen har følgende å si om tallene fra 2021: – Det […]

Erfaringskonsulent-nytt: februar

erfaringskonsulent-nytt februar

Erfaringskonsulent-nytt: Februar «Erfaringskonsulent-nytt: februar» er den første månedlige oppdateringen vil lager. vårt mål er å oppsummere aktuelle saker om erfaringskonsulenter fra fagtidsskrifter, forskning, samt annet som er med på å […]

Erfaringssentrum har lansert nye nettsider

Nye nettsider

Erfaringssentrum har lansert nye nettsider Erfaringssentrum har endelig lansert nye nettsider. De nye nettsidene gir oss muligheter til å restrukturere det vi har publisert fra før. Det gir oss også […]

Erfaringskonsulenten: En ressurs i NAV

Erfaringskonsulenten i NAV

Erfaringskonsulenten: En ressurs i NAV Erfaringskonsulenten er en ressurs i tjenestene. Innenfor psykisk helse- og rustjenestene er bruken av erfaringskonsulenter blitt brukt mer og mer de siste årene og antall […]

Erfaringskonsulenter og firkanta tjenester

Erfaringskonsulenter gjør fagfolk mindre firkanta

Erfaringskonsulent og styreleder i Erfaringssentrum Torbjørn Mohn-Haugen har vært med i Podcasten «Fagprat» Erfaringssentrum har et samarbeid med Fagforbundet. I mars 2021 var styreleder og erfaringskonsulent Torbjørn Mohn-Haugen med i […]