KBT Fagskole Agder offisielt åpnet

KBT Fagskole Agder åpnet offisielt onsdag 6. september av styreleder i KBT Fagskole Håkon Steen. Tidligere daglig leder ved Rom Agder er stolt over at Fagskolen nå er på plass i Kristiansand. Erfaringssentrum var representert ved Generalsekretær Torbjørn Mohn-Haugen. 

Generalsekretær i Erfaringssentrum, Torbjørn Mohn-Haugen var til stede når KBT Fagskole i Agder offisielt ble åpnet. I tillegg til åpningen hadde han undervisning for studentene som var til stede i Agder, i Trondheim og digitalt. Fagskolen har holder til i lokalene til det regionalt brukerstyrte senteret ROM-Agder i Kristiansand.

– Det at KBT Fagskole har kommet til Agder har vært veldig bra. Det er fint å møtes fysisk og at det er så mye håp å høre de endringshistoriene folk har med seg. Jeg gleder meg til dette skoleåret sier Anne Marie Løland, tidligere daglig leder for Rom Agder.

Selv om hun har gitt seg som daglig leder jobber hun for fullt, og har mange prosjekter i ilden.

– Det er alltid koselig å besøke lokalene til ROM-Agder. Det er en god energi her, og de har mange viktige kurs som bidrar til livsmestring. Jeg er spesielt inspirert av kurset ROM-Agder har, som de kaller Kjøkkenpraten sier generalsekretær i Erfaringssentrum, Torbjørn Mohn-Haugen.

Hybrid undervisning gir muligheter, men kan være utfordrende 

Undervisningen ved KBT Fagskole er hybrid. Det betyr at man kan sitte hvor som helst i landet og få med seg undervisningen. Samtidig kan man også delta på samlingene i Trondheim, og fra og med dette skoleåret også fra Agder. Slik hybrid undervisning kan være litt utfordrende for foreleser. Noe også Mohn-Haugen fikk oppleve.

– Det er utfordrende å vite om man får kontakt med studentene som sitter andre steder i landet, og det var litt utfordrende å fokusere både inn i en kameralinse og også ha fullt fokus på de som er fysisk til stede.

Informasjon om Fagskolen

KBT Fagskole tilbyr er en høyere yrkesfaglig utdanning som gir både teoretisk og praktisk kompetanse med utgangspunkt i bruk av egenerfaring i å hjelpe og styrke andre. Målet for utdanningen er å kvalifisere personer med erfaring fra mottak av helse- og velferdstjenester innen psykisk helse og rus til å kunne anvende sine erfaringer i arbeid med andre tjenestemottakere.

Undervisningen foregår hybrid, dvs. at du kan velge å følge den digitalt fra der du måtte befinne deg, eller møte fysisk i et klasserom. Fra høsten 2023 har vi to studiesteder for erfaringskonsulentutdanningen: Trondheim (hovedkontor) og Kristiansand (desentralisert).

Om ROM-Agder

ROM-Agder ble etablert i 2005 med prosjektmidler fra Sosialdepartementet/opptrappingsplanen for psykisk helse. Det var brukerorganisasjoner i samarbeid med tjenestetilbydere innen psykisk helse og rus i Agder som startet tilbudet. Formålet med ROM var å danne en «paraply» for ulike brukerorganisasjoner som blant annet kunne lede dialogkonferanse og gjennomføre brukerundersøkelser og «løfte bruker- og pårørendestemmene» for dem som tilbyr og er ansvarlig for tjenestetilbudet på området.

Det finnes flere opplæringer for erfaringskonsulenter i Norge. Du kan lese mer om disse her.