Viktoria Forsland ble nysgjerrig på erfaringskunnskap – trenger informanter til ny studie

Viktoria Forsland (28) er sykepleier. Nå er hun i gang med en mastergrad om erfaringskonsulenter ved Nord Universitet. Hun har selv arbeidet sammen med erfaringskonsulenter. Det gjorde at hun ble veldig nysgjerrig på hvordan erfaringskunnskapen kan tas i bruk. I Masteroppgaven ønsker Victoria å undersøke hva erfaringskunnskap er og hvordan den oppleves nyttig i arbeid med recoveryprosesser. Vi har tatt en prat med henne. 

– Jeg er ei 28 år gammel jente fra Namsos. Trives godt i en liten by med et rolig tempo, hvor fjell og fjorder er nærmeste nabo. På fritiden er jeg glad i å være med familiens hund og bruke tid på koselige aktiviteter sammen med venner og familie. Våren 2019 ble jeg ferdig sykepleier. Et allsidig og interessant yrke, med fokus på enkeltmennesket, omsorg og det å yte hjelp der hvor det er behov. I løpet av studieløpet ble interessen også stor for feltet psykisk helsearbeid, hvor jeg nå også har valgt å ta en mastergrad forteller Viktoria Forsland.

– Jeg har der siste året vært en del av et prosjekt i egen kommune – ROM. Her møtes fagpersoner og pårørende for en åpen dialog hvor hensikten er å lære av hverandre ved å dele kunnskap og erfaringer. Ved å være en del av dette prosjektet har jeg sett hvor viktig erfaringskunnskap er, og det var vel også her jeg kom inn på tanken om å skrive masteroppgave med fokus på erfaringskonsulenter.

Selv har jeg ikke møtt veldig mange erfaringskonsulenter og har dermed ikke mye erfaring knyttet til denne rollen.

– Da jeg hadde praksis forrige høst brukte jeg dog en god del tid sammen med tjenestens eneste erfaringskonsulent. Dette gjorde meg enda mere nysgjerrig på denne rollen og hvordan denne nyttige og viktige kunnskapen anvendes i praksis.

Viktig med mer kunnskap om erfaringskonsulenter i den norske konteksten

Generalsekretær i Erfaringssentrum, Torbjørn Mohn-Haugen er veldig positiv til at det det skrives flere masteroppgaver om erfaringskonsulenter.

– Dette bidrar til at vi får mer kunnskap om hvordan erfaringskunnskapen virker, og ikke virker. Det er også tre spennende forskningsspørsmål Victoria ønsker å besvare. Jeg håper mange tar kontakt og vil bli intervjuet sier han.

Du kan lese prosjektbeskrivelse og infoskriv under.

Prosjektbeskrivelse

Infoskriv og samtykkeerklæring

Vil du delta som informant i studien kan du kontakte Viktoria direkte:

Mobil: 91104146