Team med erfaringskonsulenter fra Ålesund kommer til Sterkere Sammen 2023

Team med erfaringskonsulenter

Ålesund kommune har i flere år drevet et team med erfaringskonsulenter. 7. november kommer de til Sterkere Sammen konferansen 2023 for å si noe om erfaringer, utfordringer og muligheter. 

Hva vil dere fokusere på i presentasjonen deres under Sterkere Sammen konferansen?

– Vi vil si litt om hvordan vi startet opp, utviklet og integrerte erfaringskonsulentrollen i Ålesund kommune. Hvordan vi utviklet tjenesten til å bli et likestilt tilbud med våre fag team. Vi vil også fortelle om hvilke fordeler vi ser med å jobbe i et EK-team og hvilke fordeler det er å ha EK i et fagteam, forteller Kai Knutsen og Line Bruvoll.

Hvordan er det å jobbe i et team, der det bare jobber erfaringskonsulenter og ingen fagpersoner?

Vi er et team med fem erfaringskonsulenter. To jobber med pårørende. Tre erfaringskonsulenter med rusavhengige og psykisk helse. En av erfaringskonsulentene for rusavhengige jobber også å Housing First. Teamet jobber veldig fritt. Det gjør at vi legger opp arbeidsdagene våre selv. Vi er en tjeneste som er i tillegg til og ikke istedenfor andre tjenestetilbud.  Derfor er det viktig med tett samarbeid med våre fagansatte. Teamet har daglig samarbeid med våre fagansatte. I dette samarbeidet benytter vi oss av deres kompetanse og de av vår kompetanse for å gi best støtte til brukerne våre. 

Vi har vår egen base der vi starter og avslutter arbeidsdagen. En dag i uken har vi teammøte sammen med avdelingsleder. Teamet vårt bruker basen til å ha samtaler og pårørende-kvelder. En kveld hver måned arrangerer vi pårørende-kveld. På disse kveldene er alle erfaringskonsulentene i teamet til stede. 

Hva er utfordringene?

Når det kommer til pårørende er den største utfordringen å nå ut til pårørende. Det tar lang tid å få pårørende til å ta kontakt og be om hjelp. Heldigvis er både erfaringskonsulentene på rus og fagansatte i de andre teamene flinke til å gi ut informasjon om Pårørende tilbudet. Vi har de siste årene sett at det er flere pårørende som tar kontakt på grunn av frustrasjon over å ikke få god nok hjelp til ungdommer under 18 år. Vi opplever alle sammen å få flere henvendelser enn vi klarer å imøtekomme.

Hva gir det av muligheter?

Vi er et team som utfyller hverandres kompetanser og vi kan bruke hverandres kompetanse innenfor feltet til å spisse forståelsen til hver enkelt bruker sine utfordringer. Det er alltid noen i teamet vi kan reflektere over en case eller problemstilling med, siden vi er flere med forskjellig kompetanse. Mange av de vi møter har spørsmål om pårørende eller rus. Da er det fordelaktig å koble på en av kollegaene i en samtale som har den erfaringen vi andre ikke sitter på. 

Vi er alltid to i en første samtale for å la personen kunne velge den de har best kjemi med.
Teamet backer hverandre, og har forståelse for følelser og tanker som kan vekkes i denne jobben. Det er fint å kunne bruke en kollega som «konteiner». Vi har også mye fokus på at det skal være lov å gi hverandre tilbakemeldinger på godt og vondt for å gjøre hverandre bedre.

Hva er det viktigste for å bygge et godt team med erfaringskonsulenter?
Som erfaringskonsulent er det viktig å ha god rolleforståelse. Det er fryktelig ødeleggende for hele teamet dersom det kommer inn en person som ikke forstår erfaringskonsulent rollen. En annen viktig ting å tenke på, er at selv om det er ett eget team, så må man spille på lag med fagteamene mot de samme målene.
Vi må støtte hverandre og ha forståelse for at jobben kan bli tøff i perioder. Alle kan trenge ekstra støtte når de opplever utfordrende caser eller enkelt episoder. Like viktig er det å kunne gi ærlige tilbakemeldinger på ting som ikke er ok å gjøre i rollen som erfaringskonsulent, men samtidig være støttende. Det er viktig å ha en god grunnmur og felles forståelse/enighet for hvordan vi ønsker at rollen vår skal være fremover.
Du kan lese mer om konferansen, og melde deg på her.