Samproduksjon i forskning – 2024 – et opplæringsprogram for forskere og medforskere med brukererfaring

samproduksjon

Også i 2024 skal samarbeidspartnerne våre Sagatun Regionalt brukerstyrte senter og Høgskolen i Innlandet arrangere kurs i samproduksjon i forskning. Det er fremdeles plasser igjen på kurset.

Forskningsgruppa «Samproduksjon av forskning» som ble etablert ved HINN i 2017 er ei gruppe som favner hele Fakultet for helse- og sosialvitenskap i tillegg til å ha faste deltagere fra Sagatun brukerstyrt senter i Hamar. Gruppa har som overordnet målsetting å drive FoU-aktivitet innen helse- og sosialsektoren, både ved gjennomføring av pågående prosjekter og utvikling av nye forsknings- og utviklingsprosjekter.

Som et skritt videre prøvde vi ut et felles opplæringsprogram for høgskoleansatte og personer med brukererfaring med en pilot i 2021, som fikk gode tilbakemeldinger fra deltagerne. Årets kurs retter seg mot personer med erfaring innenfor områdene psykisk helse/rus, funksjonshemming, migrasjon og arbeidsinkludering. Det overordnede målet er å styrke deltagernes forutsetninger for å utvikle og arbeide med samarbeidsbaserte forskningsprosjekter. Dette søkes ivaretatt gjennom å gi deltagerne grunnleggende forståelse for arbeidsprosessene i samarbeidsbasert forskning, målsettingen med slikt samarbeid og prosjektutvikling. Det legges vekt på å utvikle gode og tillitsfulle relasjoner mellom forskere og personer med brukerfaring som er interessert i å gå inn i FoU-prosjekter som aktive deltagere. Et viktig mål er at programmet ender opp i konkrete samarbeidsprosjekter, og bidrar til utvikling av etablerte prosjekter. Men det åpnes også for at man kan delta uten å være del av et prosjekt.

Datoer og kursinnhold:
1. samling 19. – 20. mars:         Begrunnelser for at brukere og forskere skal samarbeide
2. samling 16. – 17. april:          Hva samprodusert forskning kan innebære
3. samling 14. – 15. mai: Metodiske og etiske problemstillinger og utfordringer

Metode og gjennomføring:
Kurset har varierte arbeidsformer (diskusjoner, praktiske øvelser og forelesninger) og består av tre samlinger á to dager som alle vil holdes ved Høgskolen i Innlandet, Campus Lillehammer.

Kursansvarlig er Høgskolen i Innlandet i samarbeid med Sagatun Brukerstyrt Senter.

Det er ingen deltageravgift, men deltagerne må selv dekke eventuelle reise- og oppholdsutgifter.

Påmelding innen 01.02.2024.

For mer informasjon om opplæringsprogrammet kontakt;
Førsteamanuensis Henning Pettersen (kursansvarlig)
Henning.Pettersen@inn.no tlf. 95235497