Ålesund kommune vurderer å skrote suksessoppskrift 

Ålesund kommune vurderer kutt Erfaringssentrum har blitt orientert om at Ålesund kommune vurderer å kutte lavterskeltilbudet med erfaringskonsulenter i kommunen. Kutt i en rekke tiltak Sunnmørsposten skriver i et intervju med MDG-politiker Eva-Brit Langva at Ålesund kommune vurderer å kutte i en rekke tiltak. Langva tar i denne sammenheng kontakt med Erfaringssentrum og ønsker at […]

Erfaringssentrum jobber for gode løsninger

Ny styresammensetning

Erfaringssentrum jobber for å finne gode løsninger, men det er utrygghet i styret og blant de ansatte i organisasjonen etter at statsbudsjettet 2023 ble lagt frem 6. oktober.  Der kom en sjokkmelding om at en rekke organisasjoner mister sine øremerkede midler. Deriblant Erfaringssentrum. På side 260 i Helse- og omsorgsdepartementets PROP 1 S (2022-2023) Proposisjon […]

Skrivekonkurranse og femårsjubileum

Skrivekonkurranse

Erfaringssentrum fyller år! Erfaringssentrum fyller 5 år som organisasjon! Det vil vi selvsagt feire med brask og bram. Vi inviterer blant annet alle som følger med på oss til å delta i  en skrivekonkurranse for å sette fokus på erfaringskonsulenter, og bredden i rollene som finnes rundt om i landet. Hva må jeg gjøre for […]

Nettverkstreff for nye erfaringskonsulenter i Bergen

samling for nye erfaringskonsulenter i Bergen

Nettverkstreff for nye erfaringskonsulenter i bergen. Nettverkstreff for nye erfaringskonsulenter i Bergen, er et resultat av at erfaringssentrum ønsker et økt fokus på nye stemmer blant erfaringskonsulenter. Erfaringskonsulent Kristianne Storhaug Ervik har i samarbeid med Erfaringssentrum tatt intiativ til en felles samling for erfaringskonsulenter i Bergen som har jobbet  i under tre år. Samlingen foregår […]

Polske erfaringskonsulenter

Reisebrev fra Krakow Open the doors 25-31 mai ble vår organisasjonsrådgiver invitert med for å bli kjent med polske erfaringskonsulenter og for å lære mer om en organisasjon som kalles «Open the doors» . Intiativtaker i Norge var MB-programmet ved Alf i Bergen og det er de som har invitert Andrea med på denne reisen. […]

Nettverk for erfaringskonsulenter i Midt-Norge

Endelig Midt-Norge! Etter å ha hatt stor suksess med nettverk for erfaringskonsulenter i Innlandet, er det nå Midt-Norge som står for tur. Jobber du som erfaringskonsulent i Trøndelag og Møre og Romsdal? Savner du et nettverk for erfaringskonsulenter? Kunne du tenke deg å bidra til utformingen av et slikt nettverk i en digital workshop? Erfaringskonsulenter […]

Nominasjon til erfaringskonsulentprisen

Endelig kan du sende inn nominasjon til erfaringskonsulentprisen! Kjenner du en erfaringskonsulent som har vært viktig for feltet det siste året? Kjenner du en som er et unikt tilskudd til arbeidsplassen? Har du møtt en erfaringskonsulent som betydde mye for din eller andres tilfrisking? Vet du om en erfaringskonsulent som fortjener en ekstra oppmerksomhet for […]

Generalsekretær i Erfaringssentrum

erfaringskonsulentene-blir-fler

Generalsekretær i Erfaringssentrum Erfaringssentrum har ansatt generalsekretær. Tidligere styreleder Torbjørn Mohn-Haugen var med å stifte organisasjonen i 2017 og da Erfaringssentrum kom på Statsbudsjettet i 2022 ble det midler til å ansette generalsekretær. Første arbeidsdag var Torbjørn på Sagatun Regionalt Brukerstyrt Senter for et samarbeidsmøte sammen med organisasjonsrådgiver Andrea Holst. Styrket samarbeid Vi drøftet hvordan vi […]

Nettverkstreff i Innlandet

Nettverkstreff i Innlandet

Samarbeid mellom Erfaringssentrum og Sagatun Brukerstyrt Senter Nettverkstreff i Innlandet er et samarbeid mellom Erfaringssentrum og Sagatun Brukerstyrt Senter. Bakgrunnen for treffene er at erfaringskonsulenter i Innlandet har etterspurt muligheten til å kunne ta opp tematikk i et trygt fora, og vi håper at nettverkstreffene vil være et steg i riktig retning. Hensikten med samlingene […]

Samskaping med erfaringskonsulenter

Samskaping med erfaringskonsulenter

Vil du delta i et forskningsprosjekt om: Samskaping med erfaringskonsulenter i psykiske helse- og rustjenester? I dette studiet ønsker vi å få kunnskap om hvordan samskaping med erfaringskonsulenter knyttet til utvikling av tjenestene foregår. Et stort antall norske erfaringskonsulenter formidler at de deltar i utviklingsarbeid, råd og utvalg som har til hensikt å forbedre tjenestene […]