Ålesund kommune vurderer å skrote suksessoppskrift 

Ålesund kommune vurderer kutt

Erfaringssentrum har blitt orientert om at Ålesund kommune vurderer å kutte lavterskeltilbudet med erfaringskonsulenter i kommunen.

Kutt i en rekke tiltak

Sunnmørsposten skriver i et intervju med MDG-politiker Eva-Brit Langva at Ålesund kommune vurderer å kutte i en rekke tiltak. Langva tar i denne sammenheng kontakt med Erfaringssentrum og ønsker at vi ser på saken. Suksessteamet er kjent for mange og holdt blant annet en presentasjon på sterkere sammen i 2023. De er eneste teamet som jobber på denne måten i Ålesund kommune og brukergruppen vil derfor miste dette tilbudet.

Generalsekretær er opprørt over forslaget

Generalsekretær i Erfaringssentrum, Mirabel Nguyen, er svært opprørt over kuttforslaget og er tydelig i talen.

«Dette er å spare seg til fant», sier Nguyen. «Vi i Erfaringssentrum ser med vantro og fortvilelse på det som utspiller seg i Ålesund kommune. Vi er bekymret for smitteeffekten dette kan ha når en foregangskommune som Ålesund velger å skrote et tilbud som fungerer så godt. Dette rammer de som har aller minst. Dette er et stort tap for pårørende, brukere og innbyggere forøvrig som vil miste et tilbud som hjelper svært mange. Erfaringskonsulenter har en unik funksjon med å være brobygger mellom tjenestetilbud, de som er bruker av tilbudene, og pårørende.»

«Dette er særlig kritisk nå med tanke på at antall selvmord og overdoser fortsetter å stige. Det virkelig ikke riktig tidspunkt å strupe dette tilbudet ytterligere for dem som er direkte rammet og er bakgrunnen for disse tragiske tallene,» avslutter Nguyen.

 

Erfaringssentrum følger opp saken.