Nettverk for erfaringskonsulenter i Midt-Norge

Endelig Midt-Norge!

Etter å ha hatt stor suksess med nettverk for erfaringskonsulenter i Innlandet, er det nå Midt-Norge som står for tur.

  • Jobber du som erfaringskonsulent i Trøndelag og Møre og Romsdal?
  • Savner du et nettverk for erfaringskonsulenter?
  • Kunne du tenke deg å bidra til utformingen av et slikt nettverk i en digital workshop?

Erfaringskonsulenter føler seg alene

Erfaringssentrum har sett at mange erfaringskonsulenter føler seg alene om kompetansen sin på arbeidsplassen. Mange er den eneste ansatte erfaringskonsulenten på arbeidsstedet.  Da er det særlig viktig å kunne møte erfaringskonsulenter i andre fora. Det finnes dessverre få treffpunkt for denne yrkesgruppen. Mange er prisgitt at enkeltpersoner tar intiativ til å møtes for å drøfte yrkesrelaterte utfordringer og gleder. Erfaringskonsulentundersøkelsen 2020 viste også tydelige tendenser til at erfaringskonsulenter savner å møte likesinnede, og å kunne drøfte rollen sin i et trygt fora. Nesten halvparten av erfaringskonsulentene som har svart på undersøkelsen oppgav at de er alene om rollen sin på arbeidsplassen. Erfaringssentrum har fått tilbakemeldinger på at noen erfaringskonsulenter savner et fagmiljø og et sted å treffes for å drøfte rollen som erfaringskonsulent. Mange etterspør et treffpunkt for erfaringskonsulenter. 

Workshop

Vi inviterer alle erfaringskonsulenter som bor i Trøndelag og Møre og Romsdal til en digital workshop mandag 13.juni klokken 14:00-16:00. Samlingen vil foregå på Zoom og er åpen for alle erfaringskonsulenter i området. Du trenger ikke være medlem i Erfaringssentrum for å delta.

Hensikt

Hensikten med Workshopen er å samle innspill og idèer til hvordan erfaringskonsulentene selv ønsker at et slikt nettverk skal se ut. Tematikk som skal drøftes på workshopen er blant annet hvilke tema vi skal ha fokus på, oppbygging av samlingene, digitalt eller fysisk treff, antall deltakere og eventuelle andre avklaringer som dukker opp underveis. Vi ønsker å utforme treffene etter deltakernes ønsker og behov, og det får vi bare til hvis erfaringskonsulentene selv deltar i planleggingen.

Må jeg forberede meg?

Du trenger ikke forberede deg. Det er fint hvis du har gjort deg opp noen tanker i forkant om hva som er viktig for deg å ha fokus på i et nettverk for erfaringskonsulenter, men det er ikke et krav. Har du en god idé eller et forslag til hvordan et treffpunkt for erfaringskonsulenter kan gjøres på en god måte? Da er det bare å melde seg på. Hvis du er usikker, men ønsker å ta del i diskusjoner uten at du har en plan eller en ide, er du også hjertelig velkommen.

Påmelding

Påmelding finner du her. 

Påmeldingsfrist: 10.juni. Vi gleder oss til å treffe deg på workshop!