Nettverkstreff i Innlandet

Nettverkstreff i Innlandet

Samarbeid mellom Erfaringssentrum og Sagatun Brukerstyrt Senter

Nettverkstreff i Innlandet er et samarbeid mellom Erfaringssentrum og Sagatun Brukerstyrt Senter. Bakgrunnen for treffene er at erfaringskonsulenter i Innlandet har etterspurt muligheten til å kunne ta opp tematikk i et trygt fora, og vi håper at nettverkstreffene vil være et steg i riktig retning. Hensikten med samlingene er å sikre takhøyde til både de små og store dilemmaene. Mange av erfaringskonsulentene har også etterspurt en mulighet til å søke råd og veiledning hos andre erfaringskonsulenter for å slippe å føle seg alene i rollen. Ved å delta på slike treff kan man oppleve å stå sterkere i rollen sin, og å sikre et nettverk man kan benytte hvis man ellers opplever å stå alene.

Hvem kan delta?

Vi har mottatt en del spørsmål om hvem som kan delta på treffene. Alle som jobber som erfaringskonsulent, utdanner seg til å bli erfaringskonsulent eller de som jobber i kraft av erfaringen sin, uavhengig av tittel, kan delta. Hvis du er usikker på om du passer inn i kriteriene er det bare å ta kontakt, så finner vi en løsning! De fysiske treffene foregår på Sagatun Brukerstyrt Senter mens de digitale treffene foregår på Zoom. Det er selvsagt gratis å delta på disse treffene.

Hvordan deltar jeg?

Hvis du ønsker å delta på et nettverkstreff, melder du deg på ved å klikke på treffet du ønsker å være med på i kolonnen under. Deretter fyller du inn påmeldingsinformasjon, så vil du få tilsendt en link til Zoom-møtet. Hvis treffet er fysisk vil vi sende deg en mail med informasjon. Hvis du fortsatt er usikker på noe eller ikke er kjent med Zoom, kan du gjerne ta kontakt på info@erfaringssetrum.no, så skal vi hjelpe deg så godt vi kan.

Har du innspill på tema til samlingen?

Hvis du har innspill til tema vi burde ta opp på samlingen som du ikke finner i oversikten, kan de sendes til info@erfaringssentrum.no så skal vi se om vi kan finne en plass til forslagene på treffene. Hensikten med møtene er at erfaringskonsulentene selv skal styre samtalen og vi blir derfor glad hvis du har innspill eller tanker til opplegget. Ingen innspill er for små eller for store og det er viktig for oss at alle deltakerne føler seg trygg på å ta kontakt med oss! Utgangspunktet er de oppsatte temaene, men vi tilpasser oss hva deltakerne ønsker!

Nettverkstreff i Innlandet:

Digitale nettverkstreff på Zoom 

 Klokken 13:00-14:30

Klikk på tema for å melde deg på!

Dato Temaforslag
Onsdag 27.april Hva er en god erfaringskonsulent?
Torsdag 2.Juni Grensesetting og hvorfor det er viktig
Tirsdag 27. September Rollekonflikter og hvordan de kan løses
Onsdag 19. Oktober Avlyst
Torsdag 24. November Avlyst 

 

Fysiske nettverkstreff på Sagatun Brukerstyrt Senter:

Klokken 12:00-15:00

Klikk på tema for å melde deg på. Påmelding åpner ca en måned i forkant.

Dato Temaforslag
Onsdag 30.mars Hvordan øker vi forståelsen for erfaringskonsulentrollen ovenfor andre kollegaer? 
Tirsdag 30. August Rolleavklaringer
Torsdag 26. Januar Medforskning – Avlyst

 

(Endringer kan forekomme)