En plass i fremtidens helsetjeneste

Erfaringskonsulentene har en plass i fremtidens helsetjeneste Erfaringskonsulentene har en plass i fremtidens helsetjeneste. Det bekreftet Stortingsrepresentant Cecilie Myrseth og Fraksjonsleder for Høyre i Oslo Bystyre Hassan Nawaz. De var […]

Samskaping med erfaringskonsulenter

Samskaping med erfaringskonsulenter

Vil du delta i et forskningsprosjekt om: Samskaping med erfaringskonsulenter i psykiske helse- og rustjenester? I dette studiet ønsker vi å få kunnskap om hvordan samskaping med erfaringskonsulenter knyttet til […]

Erfaringskonsulenter og firkanta tjenester

Erfaringskonsulenter gjør fagfolk mindre firkanta

Erfaringskonsulent og styreleder i Erfaringssentrum Torbjørn Mohn-Haugen har vært med i Podcasten “Fagprat” Erfaringssentrum har et samarbeid med Fagforbundet. I mars 2021 var styreleder og erfaringskonsulent Torbjørn Mohn-Haugen med i […]

Årsmøtet – over for denne gang!

Torsdag 22 oktober 2020 hadde erfaringssentrum sitt første digitale årsmøte på zoom. 18 stemmeberettigede medlemmer deltok. Her er en kort oppsummering.   Innkomne saker Vi hadde tre innkomne saker hvor […]