Årsmøtet – over for denne gang!

Torsdag 22 oktober 2020 hadde erfaringssentrum sitt første digitale årsmøte på zoom. 18 stemmeberettigede medlemmer deltok. Her er en kort oppsummering.

 

Innkomne saker

Vi hadde tre innkomne saker hvor medlemsavgift, erfaringskonsulentrollen og en «nye stemmer satsning» ble diskutert. Samtlige saker skapte engasjement og det kom gode innspill fra deltakerne.

Medlemsavgiften ble vedtatt senket fra 250,- til 200kr. Samtidig åpnes det for organisasjonsmedlemskap og rabatter for studenter. Endringene gjøres gjeldende fra 2021. Vi kommer tilbake med saker om hver enkelt endring frem mot jul i år.

Vi fikk en smakebit på framdriften i et spennende prosjekt om erfaringskonsulentrollen hvor det jobbes for å få et mer tydelig bilde av hvordan erfaringskompetansen brukes i Norge.

Nye erfaringskonsulenter og hvordan vi kan sikre at friske stemmer blir sett og hørt, skapte debatt og gode innspill.

 

Nye styremedlemmer

Et nytt styre ble stemt fram og vi er stolt over å kunne presentere Marthe Siira og Monika Nordhus som nye styremedlemmer. Monika var med å stifte Erfaringssentrum, og etter et par år ute av «gamet» er hun nå tilbake.

Ove Vestheim som til nå har sittet som styremedlem blir nestleder. Ija Nilsen og David Rogne er vara for styremedlemmene. De nye styremedlemmene er stemt fram for en 2-årsperiode.

 

Det nye styret vil derfor se slik ut:

Styreleder: Torbjørn Mohn-Haugen

Nestleder: Ove Vestheim

Styremedlem: Stine Dahl-Johansen

Styremedlem: Muhammed Elfstrom

Styremedlem Marthe Siira

Styremedlem Monica Nordhus

Vara: Ija Nilsen

Vara: David Rogne

 

Styremedlem Lene Amina Tufte og nestleder Marius S. Pettersen vil tre ut av styrevervene sine etter en overlappingsperiode. Vi takker dem for innsatsen så langt og ser fram til et spennende år med nye utfordringer og satsingsområder!

 

Takk for godt årsmøte og mange enstemmige styrevedtak.