Lanserer banebrytende bok om erfaringskonsulenter i Norge 

Bergen, 1. november 2023 – Vi har gleden av å kunngjøre lanseringen av boken, «Erfaringskonsulenten: Funksjoner, Roller, og Involvering.» Dette er den første boken i Norge som kaster lys på erfaringskonsulentenes betydning i helse- og velferdstjenestene. Bidragsyterne består av en unik blanding av fagpersoner, forskere og erfaringskonsulenter, som sammen har skapt et banebrytende verk som vil berike diskusjonen om erfaringskompetanse i Norge.

Boken har som hensikt å belyse de ulike rollene erfaringskonsulenter spiller i norske helse- og velferdstjenester, og gir innsikt i hvordan erfaringskonsulenter kan tilføre verdi i ulike deler av tjenesteapparatet. Den fremhever også praksiser der erfaringskonsulenter er involvert, for eksempel i tjenester rettet mot unge, utdanning og forskning. Sentrale problemstillinger og utfordringer knyttet til deres involvering blir nøye drøftet.

En av de mest bemerkelsesverdige aspektene ved boken er dens internasjonale perspektiv. Den henviser til et mangfoldig spekter av internasjonal forskning om effektene og barrierene knyttet til bruken av erfaringskonsulenter i tjenestene. Dette gir norske lesere muligheten til å forstå at erfaringskonsulenter utgjør et globalt fenomen, og at kunnskapen som deles i boken kan være til nytte på tvers av landegrenser.

«Erfaringskonsulenten: Funksjoner, Roller, og Involvering» henvender seg til alle som er nysgjerrige på erfaringskonsulenter og erfaringskompetanse. Boken vil gi verdifull innsikt til ledere og ansatte i helse- og velferdstjenestene, inkludert erfaringskonsulenter, som utgjør en stadig voksende gruppe. Den er også egnet som pensumlitteratur ved helse- og sosialfaglige utdanninger og vil bidra til å øke studentenes forståelse av hvordan erfaringskonsulenter kan støtte utviklingen av tjenester som er mer sosialt orientert og bedre tilpasset behovene til målgruppene.

Redaktørene av denne boken er to fremtredende pionerer innen feltet:

Kristina Bakke Åkerblom tar for øyeblikket en doktorgrad ved Høgskulen på Vestlandet i innovasjon ved PhD-programmet RESINNREG. Hun har tidligere arbeidet som psykologspesialist og leder.

Torbjørn Mohn-Haugen er generalsekretær i den nasjonale interesseorganisasjonen for erfaringskonsulenter,
Erfaringssentrum. Han har også tidligere fungert som erfaringskonsulent i Oslo kommune.

Lanseringen av boken vil finne sted den 7. desember klokken 15:30 på Høgskulen på Vestlandet –  Biblioteket, Bergen.

Påmelding her: 

https://app.checkin.no/event/63990

Boka kan bestilles her:
https://www.fagbokforlaget.no/Erfaringskonsulenten/I9788245046700