Erfaringskonsulenter og firkanta tjenester

Erfaringskonsulenter gjør fagfolk mindre firkanta

Erfaringskonsulent og styreleder i Erfaringssentrum Torbjørn Mohn-Haugen har vært med i Podcasten «Fagprat»

Erfaringssentrum har et samarbeid med Fagforbundet. I mars 2021 var styreleder og erfaringskonsulent Torbjørn Mohn-Haugen med i Fagprat. Nå publiserer vi podcasten på nytt på nye nettsider. I Podcasten presenterer Fagforbundet ulike yrker. Denne gangen var det erfaringskonsulenten som ble løftet frem. I podcasten vil du lære mer om hvordan erfaringskonsulenter jobber og hva de bidrar med i tjenestene.

Det er viktig at vi erfaringskonsulenter er frempå og påvirker fagpersoner. Det er flere måter å gjøre det på, men en av dem er å fortelle at vi finnes og hva vi kan bidra . , og en del fagfolk er kanskje redde for å miste «makta» si når vi erfaringskonsulenter kommer inn. Jeg har opplevd det selv og vet at en god del opplever det som vanskelig at fagpersoner får for mye definisjonsmakt.

Firkanta fagfolk påvirker trivselen for noen erfaringskonsulenter

Dette med «firkanta» fagfolk kan gjøre at noen erfaringskonsulenter opplever det som vanskelig å stå i jobben over tid. Det kan være mye motstand, og kanskje også en del uttalt mikro-aggresjon. Det skyldes nok noen ganger av de fagansatte ikke helt forstår hvilken rolle erfaringskonsulentene skal ha, eller hva en «tidligere pasient» eller «bruker» skal bidra med.

I sånne sammenhenger er det viktig at det kommer informasjon om hva erfaringskonsulenter kan bidra med og hvordan de kan være til hjelp både for innbyggere og pasienter, samt hvordan de kan bistå i tjenesteutviklingen. Jeg håper podcasten kan bidra til større forståelse for arbeidet erfaringskonsulenter kan gjøre og gjør, samt at den har ført til . Det er fint om vi klarer å få med oss fler fagpersoner på laget til å heie på oss.

Erfaringssentrum vil bidra til at erfaringskonsulentene i Norge har gode arbeidsvilkår og trives på jobb. Vi vet at en god del har det utfordrende. Dette håper vi denne typen informasjonsarbeid kan bidra til å bedre.

Du kan høre podcasten her.

Vil du lese mer om erfaringskonsulenter eller er blitt inspirert etter å ha hørt podcasten? Du kan du lese mer på ressurssiden vår.