Erfaringskonsulentundersøkelsen 2021 er klar

Erfaringskonsulentundersøkelsen 2021

Erfaringskonsulentundersøkelsen 2021

Erfaringskonsulentundersøkelsen 2021 er endelig publisert. Her kan du lese undersøkelsen i sin helhet. Årets undersøkelse viser at utfordringene i stor grad er de samme som tidligere år. På den positive siden er en stor andel av respondentene organisert, hvorav en stor andel (62%) i Fagforbundet. Dette er en liten økning fra året før.

Undersøkelsen ble sendt ut til Erfaringssentrum sine 148 betalende medlemmer i august 2021. Av 148 utsendte invitasjoner til å delta, svarte 62 personer på undersøkelsen. Det gir en svarprosent på 42 prosent. Den lave responsen bør derfor tas hensyn til når du leser undersøkelsen.

Undersøkelsen ble besvart anonymt.

Kontakt med pårørende

Vi kan se av undersøkelsen at kun 16 prosent av respondentene oppgir hyppig kontakt med pårørende i jobben. Dette er også noe som kommer frem i tidligere undersøkelser. Vi tenker at det fremdeles er stort potensiale til å benytte erfaringskonsulenter mer i pårørendearbeidet i kommunene og i helseforetakene.

Veiledning

Som tidligere år, savner mange erfaringskonsulenter veiledning på arbeidsplassen. 42 prosent oppgir å ikke motta veiledning på arbeidsplassen sin i det hele tatt. Dette vil derfor forbli et viktig fokusområde for Erfaringssentrum fremover. Flere etterspør også mer fokus på veiledning av andre med erfaringsbakgrunn. Erfaringssentrum har derfor startet et prøveprosjekt sammen med Sagatun Brukerstyrt Senter hvor vi har startet nettverkstreff for erfaringskonsulenter i Innlandet. 

Lønn

I fritekstfeltet om støtte og opplæring er det flere som etterspør mer fokus på lønn og arbeidsvilkår. Noen er usikker på hvordan de skal forhandle lønn og hva Erfaringssentrum sin rolle bør være i lønnsdebatten. Andre etterspør kompetanseheving for andre fagansatte og for seg selv. Erfaringssentrum jobber aktivt med lønnsspørsmålet og kommer til å ha et økt fokus på dette i 2022.

Kun medlemmer

Kun medlemmer i Erfaringssentrum får muligheten til å svare på erfaringskonsulentundersøkelsen. Årsaken til dette er at vi ønsker å kvalitetssikre at respondentene jobber som erfaringskonsulenter i tjenestene. Ved å åpne for svar fra alle, kan det bli vanskelig å kvalitetssikre respondentene. Vil du svare på erfaringskonsulentundersøkelsen 2022? Da må du bli medlem i Erfaringssentrum. Det kan du bli ved å klikke her.

Du kan også lese erfaringskonsulentundersøkelsen for 2020 her.