Månedens kommentar: Det lille ekstra

det lite ekstra

Månedens kommentar: «Det lille ekstra» er en kommentar fra organisasjonsrådgiver i Erfaringssentrum. Kommentaren gjenspeiler skribentens mening og perspektiver. 

«Det lille ekstra»

En del tar kontakt med Erfaringssentrum fordi de ønsker å gi «det lille ekstra» i jobben – og lurer på hva som er innafor. Som erfaringskonsulenter er dette et av våre kjennemerker. Vi gjør mange ganger mer enn det arbeidsplassen forventer. Erfaringskonsulenter er pasientenes ambassadør, tolk og oversetter. Det er lett å tenke at vi skal strekke oss langt for dem vi følger opp. Det stemmer at vi skal strekke oss langt, men hva er for langt?  

En for høy standard  

Av og til er den som ringer inn utslitt, utmattet og fortvilet fordi hen opplever at det er satt svært høye forventninger til arbeidet, ikke bare av arbeidsgiver. De er utslitt av forventninger de setter til seg selv. Andre igjen sier at det går bra, men at de er usikre på regelverket. Det finnes erfaringskonsulenter som jobber mer enn de trenger uten å føre timer for det. Andre jobber helger uten helgetillegg fordi de vet at det lille ekstra betyr mer enn noe annet for den eller de, de følger opp.  Andre sliter med å si nei fordi de opplever at de har mye å bevise. Ekstra innsats betyr mye, og jobben erfaringskonsulentene gjør er viktig. Faktisk så viktig at du forhåpentligvis fortsatt gjør den samme jobben om et år. Det fordrer at du ikke jobber mer enn helsen og fritiden din tillater. 

Å si nei  

Hvis du har vært utenfor arbeidslivet i årevis, så kan du oppleve at det ikke er stuerent å si nei til en forespørsel. Noen setter all innsats inn i jobben uten at de nødvendigvis har blitt bedt om det. De gjør det fordi de ser at det nytter. At det de gjør betyr ubeskrivelig mye for dem de hjelper. Det er alltid greit å si nei, og det er faktisk forventet at du som ordinær arbeidstaker ivaretar deg selv og dine egne grenser. Lederen din kan selvsagt hjelpe deg med dette, men kan ikke lese tankene dine. 

Forventninger 

Flere som ringer meg lurer på hva som er rett å gjøre. De lurer på om det er greit å gjøre mer enn det som forventes av andre ansatte. Er det rett når det nytter for mottaker, men sliter ut erfaringskonsulenten? Jeg har alltid vært en forkjemper for at erfaringskonsulentene skal gjøre ting annerledes. At de skal se behovene til den de følger opp, og ikke følge malen til øvrige ansatte hvis de tenker noe annet også kan hjelpe. Samtidig ser jeg et behov for å nyansere dette. 

Vi skal strekke oss langt, men skal vi gå på akkord med oss selv i kampen for å bedre helsetjenestene? Noen ville kanskje sagt at det er verdt å slite seg ut, så lenge det hjelper noen andre. Ved å tenke slik, så underkjenner du din egen verdi. Og ikke minst hindrer du andre i å nyte godt av egenskapene dine i fremtiden.
 

En korrekt erfaringskonsulent  

Heldigvis har jeg ingen fasit på hva som er korrekt for en erfaringskonsulent. Jeg vil likevel gjerne minne om viktigheten av å kreve lønnen man har rett på når man eksempelvis jobber helg. En annen viktig tanke er: hva skjer med den som kommer etter deg som strekker deg langt og lengre enn langt? Hva skjer med dem som kommer som nyansatt til en arbeidsgiver som regner med at erfaringskonsulenten jobber gratis eller på ugunstige tidspunkt uten tillegg? Du setter ikke bare en standard for deg selv. Du etterlater deg sko som er høyst krevende å fylle for den som kommer etter deg.

Jeg var den erfaringskonsulenten  

Dette vet jeg litt om, for jeg var den erfaringskonsulenten som jobbet lørdager uten å be om helgetillegg fordi jeg ikke ville være til bry. Jeg var den erfaringskonsulenten som var ekstremt fleksibel og stilte opp på kort varsel, ofte på bekostning av egen helse. Jeg har fortsatt dårlig samvittighet ovenfor den som kom etter meg og kanskje følte at forventningene var store. På den måten skapte jeg en trend jeg i dag skulle ønske jeg kunne omgjøre. Jeg hadde så mye å bevise og var så takknemlig for å ha en jobb at jeg glemte å prioritere den jeg var utenfor jobben. Jeg glemte å prioritere sosialliv som handlet om andre ting enn rollen min som erfaringskonsulent.  

Du er en dyktig erfaringskonsulent! 

Du er en dyktig erfaringskonsulent selv om du sier nei av og til. Det er faktisk din rett å få jobbe etter vilkårene i kontrakten din. Du kan selvsagt tenke utenfor boksen og gjøre ting på din måte, så lenge du ivaretar din egen helse i prosessen. Gi gjerne det lille ekstra, men prioriter din egen helse underveis. Husk det. 

Forrige kommentar finner du her

Ønsker du å bidra til at Erfaringssentrum vokser seg enda større? Støtt oss ved å bli medlem eller støttemedlem!