Nettverkstreff for erfaringskonsulenter i Innlandet

Nettverkstreff Innlandet

Invitasjon til nettverkstreff for erfaringskonsulenter i innlandet

Vi inviterer med dette deg som jobber som erfaringskonsulent i innlandet til Innlandets første nettverkstreff. Treffet vil foregå på Sagatun Brukerstyrt Senter onsdag 30.Mars klokken 12:00-15:00, og blir lagt opp i tråd med innspillene vi mottok på workshopen 22.02.22. Vi mottok mange viktige tanker og idèer fra engasjerte erfaringskonsulenter, og det første temaet blir derfor et av disse: «Hvordan øker vi forståelsen av rollen for kollegaer som ikke er erfaringskonsulent?» Treffet varer fra 12:00-15:00 og er gratis å delta på. For å sikre stort nok lokale, må vi vite hvor mange som ønsker å delta. Du må derfor melde deg på via denne lenken. Påmeldingsfrist: 29.03.22

Gode innspill

De som deltok på workshopen kom med mange gode innspill og vi har fulgt deltakernes ønsker om at vi samles fysisk to ganger i året og ellers vil det bli digitale samlinger på teams ca en gang i måneden. Med utgangspunkt i innspillene har vi laget en temaoversikt som du finner på denne siden. Det vil også være mulig å melde inn tema til info@erfaringssentrum.no hvis du har et tema du savner, eller om du har andre tanker du ønsker å dele med oss.  På samlingene vil det være høyt under taket og gode muligheter for å knytte kontakt med erfaringskonsulenter i ditt nærområde, samtidig ønsker vi å være et treffpunkt hvor det er mulig å drøfte generelle faglige dilemma og utfordringer. På grunn av taushetsplikten vil det ikke være mulig å gå inn i enkeltsaker, og vi vil derfor ha hovedfokus på de store linjene.

Samarbeid mellom Erfaringssentrum og Sagatun Brukerstyrt Senter

Nettverkstreffene er et samarbeid mellom Erfaringssentrum og Sagatun Brukerstyrt Senter. Deltakerne på workshopen etterspurte muligheten til å kunne ta opp tematikk i et trygt fora, og vi håper at nettverkstreffene vil være et steg i riktig retning. Målet med samlingene er å sikre takhøyde til både de små og store dilemmaene. Erfaringskonsulentene etterspurte også en mulighet til å søke råd og veiledning hos andre erfaringskonsulenter for å slippe å føle seg alene i rollen. Ved å delta på slike treff kan man oppleve å stå sterkere i rollen sin og å sikre et nettverk man kan benytte hvis man ellers opplever å stå alene.

 

Digitale nettverkstreff på teams

 Klokken 13:00-14:30

Dato Temaforslag
Onsdag 27.april Hva er en god erfaringskonsulent?
Torsdag 2.Juni Grensesetting og hvorfor det er viktig
Tirsdag 27. September Rollekonflikter og hvordan de kan løses
Onsdag 19. Oktober Lønnsbetingelser for erfaringskonsulenter
Torsdag 24. November Hvordan ta plass i rollen?

Fysiske nettverkstreff på Sagatun Brukerstyrt Senter:

Meld deg på fysisk treff her

 Klokken 12:00-15:00

Dato Temaforslag
Onsdag 30.mars Hvordan øker vi forståelsen for erfaringskonsulentrollen ovenfor andre kollegaer? 
Tirsdag 30. August Rolleavklaringer
Torsdag 26. Januar Medforskning

 

(Endringer kan forekomme)

Meld deg på fysisk treff her