Vi er klare for Sterkere Sammen 2024!

konferansen

Vi har gleden av å fortelle at forhåndssalget til Sterkere Sammen konferansen 2024 åpner for våre medlemmer. Fra 16. april kl. 08:00 har medlemmer muligheten til å sikre seg billetter til årets høydepunkt som finner sted fra 21. til 23. oktober på Quality Hotel 33 i Oslo. Vi oppfordrer medlemmene våre til å sjekke innboksen […]

Hva er en erfaringskonsulent?

hva er en erfaringskonsulent?

Det er flere ulike beskrivelser av hva en erfaringskonsulent er, men felles er at det er stillingsbenevnelsen til personer som er ansatt i tjenestene på bakgrunn av sin egenerfaring med å være tjenestebruker, pasient eller pårørende, i private eller offentlige velferdstjenester. I boken «Erfaringskonsulenten, funksjoner, roller og involvering» utgitt på Fagbokforlaget i 2023 definerer redaktørene […]

Ulike roller for å styrke brukerperspektivet og erfaringskompetansen i tjenestene

roller for å styrke brukerperspektivet og erfaringskompetansen

Det er mange ulike roller en kan ha for bidra til å styrke brukerperspektivet og erfaringskompetansen. Her har vi i Erfaringssentrum samlet korte definisjoner av de ulike rollene. Vi har også laget en plakat du kan bruke i presentasjoner eller henge opp på din arbeidsplass om de ulike rollene for å styrke brukerperspektivet og erfaringskompetansen […]

Erfaringskonsulentene som «special forces»

Erfaringskonsulenter special forces

I dette gjesteinnlegget skriver Audun Løvstad, sykepleier og avdelingsleder Psykisk helse og rus i Ringerike kommune om hvordan han ser på erfaringskonsulentene som «special forces» og om hvor viktig erfaringskompetansen er for tillit og troverdig samhandling. Du trenger ikke å ha vært hest for å bli en god jockey Du trenger ikke fjerne blindtarmen for […]

Erfaringskonsulenten: En ressurs i NAV

Erfaringskonsulenten i NAV

Erfaringskonsulenten: En ressurs i NAV Erfaringskonsulenten er en ressurs i tjenestene. Innenfor psykisk helse- og rustjenestene er bruken av erfaringskonsulenter blitt brukt mer og mer de siste årene og antall årsverk. Det er spennende å se at erfaringskonsulenter nå også blir ansatt i NAV-systemet for å arbeide med slike utfordringer. Erfaringssentrum tok derfor initiativ til […]

Årets erfaringskonsulent 2020 er Morten Brodahl

Morten Brodahl tildeles erfaringskonsulentprisen 2020 Erfaringskonsulentprisen deles årlig ut av Erfaringssentrum og kandidaten innstilles av en uavhengig nominasjonskomité. Prisen går til en erfaringskonsulent som har utmerket seg innen psykisk helse- og rusfeltet. Prisen ble delt ut første gang i 2017 og har de siste tre årene vært en viktig markering for erfaringskonsulenter over hele landet. […]