Vil du være med å snakke under årets Sterkere Sammen-konferanse?

Sterkere sammen 2022

Frist for innsending av bidrag til Sterkere Sammen-konferansen i Oslo, 9. -10 .november var 31. august 2022. Tusen takk til alle som sendte inn! 

Programmet for Sterkere Sammen 2022 vil bygges opp rundt (noen) innsendte bidrag fra erfaringskonsulenter, forskere og arbeidsgivere i tillegg til hovedinnlederne.  

Programkomiteen ønsker innspill fra erfaringskonsulenter, forskere og andre interessenter som kan (vil) være med å belyse konferansens tema: “Framtidens erfaringskonsulent” og “Erfaringskonsulenten som pionér”. 


Rammer for abstrakt
 

Denne delen av konferansen vil bestå av to sesjoner på 45 minutter. Det er satt av tid til inntil 4 opplegg á 10 minutter i hver sesjon.  

Formatet på sesjonene kan både være: 

 • Symposium: Inntil tre foredragsholdere, som på forhånd har gått sammen om et tema de vil dekke fra ulike vinkler. Presentasjonene kan være på inntil 8 minutter.
   

Abstrakt må være relatert til en av de følgendende temaer:

 • Gode praksiser for å jobbe sammen: Fag og erfaring, hånd i hånd 
 • Innovasjon blant erfaringskonsulenter 
 • Medforskerrollen i praksis 
 • Digitalisering – nye måter å jobbe på som erfaringskonsulent 
 • Erfaringskonsulenter i utradisjonelle roller

Abstraktene må inneholde:  

Symposium 

 • 250-400 ord; 12 Times New Roman; dobbeltavstand 
 • Tittel;  
 • navn; stillingstittel, arbeidssted; e-post og telefon til kontaktperson.  
 • Bakgrunn/kontekst (Hvorfor er dette tema relevant); Formål (Hva vil du/dere beskrive fra forskellige vinkler); Metode (Hvordan vil du/dere gjøre det); Resultater (Hva vil du/dere vise); Konklusion (Hva dette). 

Innsending av abstracts sendes til:
info@erfaringssentrum.no

Om du vil diskutere et abstrakt eller vil ha veiledning ring 91793720