Workshop for erfaringskonsulenter i Innlandet

Invitasjon til workshop for erfaringskonsulenter i Innlandet

 

  • Jobber du som erfaringskonsulent i innlandet?
  • Savner du et nettverk for erfaringskonsulenter?
  • Kunne du tenke deg å bidra til utformingen av et slikt nettverk i en digital workshop?

 

Svarte du ja på de tre spørsmålene er du hjertelig velkommen til å delta på «digital Workshop for erfaringskonsulenter» workshopen finner sted på Teams 22.februar kl 14:00-15:45

Treffpunkt for erfaringskonsulenter

Erfaringssentrum og Sagatun brukerstyrt senter har sett at mange erfaringskonsulenter føler seg alene om kompetansen sin på arbeidsplassen. Mange er den eneste ansatte erfaringskonsulenten på arbeidsstedet.  Da er det særlig viktig å kunne møte erfaringskonsulenter i andre fora. Det finnes dessverre få treffpunkt for denne yrkesgruppen. Mange er prisgitt at enkeltpersoner tar intiativ til å møtes for å drøfte yrkesrelaterte utfordringer og gleder. Erfaringskonsulentundersøkelsen 2020 viste også tydelige tendenser til at erfaringskonsulenter savner å møte likesinnede, og å kunne drøfte rollen sin i et trygt fora. Nesten halvparten av erfaringskonsulentene som har svart på undersøkelsen oppgav at de er alene om rollen sin på arbeidsplassen. Både Sagatun brukerstyrt senter og Erfaringssentrum har fått tilbakemeldinger på at noen erfaringskonsulenter savner et fagmiljø og et sted å treffes for å drøfte rollen som erfaringskonsulent.

Dette ønsker vi å gjøre noe med og vi vil derfor invitere deg som jobber som erfaringskonsulent i Innlandet til en digital workshop på Teams. Målet med workshopen er å drøfte hvordan et treffpunkt eller samlingspunkt for erfaringskonsulenter i Innlandet bør utformes. Det viktigste er at vi i felleskap kommer frem til en form som er tilpasset og utformet etter erfaringskonsulentene sine egne ønsker og behov. Du trenger ikke forberede noe eller ha en plan på forhånd. 

Vi gleder oss til å treffe  flotte og engasjerte erfaringskonsulenter på teams i februar!

Meld deg på her

Hvis du ønsker å delta, meld deg på ved å klikke her