Masterstudent søker deltakere til forskningsprosjekt

Jeg søker deg som kan tenke deg å delta i forskningsprosjektet «Å være en erfaringskonsulent»

Målgruppe

Jeg ønsker å snakke med deg som har erfaring med å jobbe som erfaringskonsulent. Du bør ha jobbet i minimum 1 år som erfaringskonsulent i 50% stilling eller mer.

Bakgrunn og hensikt

Hensikten med forskningsprosjektet er å undersøke hvordan det oppleves å jobbe som erfaringskonsulent fra en førstehåndskilde. Jeg ønsker også å finne ut om og i så fall hvordan rollen kan påvirker livet utenom jobb og om stillingen spiller inn på identitetsfølelse og andre aspekter i livet. Prosjektet har som mål å utvikle kunnskap om hvordan det er for erfaringskonsulenter å dele egne erfaringer som er viktig for gode velferdstjenester.
Har du lyst til å bidra til mer forskning på området og delta på dette, så send meg en mail. Da vil du motta en mer utfyllende tekst om hva hensikt, mål og hva din deltakelse innebærer.

Skriv kort (maks 500 ord) om:

  • Hvilket fagfelt arbeider du på?
  • Hva er din stilling i prosent ?
  • Hvor lenge har du jobbet der?
  • Beskriv kort om hvordan arbeidsdagen din ser ut
  • Er det muligheter for intervju?
  • Hvilken by bor/arbeider du i?

Hvordan melder jeg meg?

Send til mail til pf.andersen@stud.uis.no  
Søknadsfrist: 11. februar 2022 

Fremgangsmåte og praktisk gjennomføring

Det er ønskelig at deltakerne kan sette av minst en time til intervjuet. Jeg kommer til å anvende semistrukturert intervjuguide. Intervjuene er ønskelig å få til innen mars måned.

Håper inderlig å høre fra deg!

Mvh Pauline Finne Andersen