Steffen Gunnerud brenner for fysisk aktivitet og trening

Steffen Gunnerud

Steffen Gunnerud ble styremedlem i Erfaringssentrum i mars. Han begynte som erfaringskonsulent i Bydel Gamle Oslo nylig, og lidenskapelig opptatt av fysisk aktivitet og trening. Vi tok en prat med Steffen for å bli bedre kjent med han.

Hvem er du og hvordan jobber du som erfaringskonsulent?

Jeg er en utadvendt og omgjengelig mann på 38 år. Jeg elsker å gjøre nye ting, og vokser på å gå utenfor komfortsonen min. Er oppvokst i Nittedal, og har en sønn på 3 år. På grunn av flere rotløse år, mange ulike arbeidsforhold, psykiske og fysiske helseutfordringer, så er det disse tingene som har formet meg og gjort meg til den jeg er, og jeg angrer ikke et sekund på den jeg er blitt!

Steffen forteller at hans motto er:  «Gjør mot andre, slik du vil andre skal gjøre mot deg!»

Som er erfaringskonsulent jobber jeg systematisk og brukerorientert. Jeg er opptatt av å møte mennesket der dem er, med godt humør og som et medmenneske som er ærlig og ydmyk. Er opptatt av brukermedvirkning og recovery-perspektivet. Jeg tar til meg kunnskap fra alle de andre flinke og flotte arbeidskollegaene jeg møter på min vei. Man blir aldri ferdig utlært!

Hvor lenge har du vært erfaringskonsulent? Vil du si noe om hvordan eller hvorfor du ble det?

Jeg har vært ansatt med tittel erfaringskonsulent i ca. 2 år, men jeg har jobbet med mennesker i ulike utfordrende situasjoner i mange år. Etter at jeg selv falt utpå i voksen alder, der kroniske smerter ble døyvet med sterke smertestillende, gikk jeg gjennom et døgnbehandlingsforløp på 3 mnd. Det var her inne jeg fant meg selv, fikk kontroll på gamle traumer, styrket min fysiske & psykiske helse og fant treningsgleden.

Det var gjennom fysisk aktivitet jeg fikk kontroll på smertene mine. Da jeg kom ut fra oppholdet var jeg helt sikker på hva jeg ville gjøre, og jeg bestemte meg for å hjelpe andre å finne sin vei ut av rus og/eller psykiske helseutfordringer. Jeg studerte så et år for å bli personlig trener, og kapret raskt etter dette en stilling som erfaringskonsulent i frisklivssentralen, som videre ledet meg til en 100% fast stilling som erfaringskonsulent i Enhet psykisk helse og rus i Oslo Kommune.

Hva er noe du liker ved å være erfaringskonsulent?

Det er masse! Men det jeg kanskje liker best ved å være erfaringskonsulent er at jeg får muligheten til å gå inn i andre menneskers liv, ta del i utvikling, nedturer og oppturer, og være en hjelpende hånd og stemme gjennom disse prosessene. Men også det å se at min erfaringskompetanse er med på å styrke og utvikle det tverrfaglige miljøet blant kollegaer på arbeidsplassen min. Og så det å kanskje gjøre tjenesten litt bedre for brukerne. Det er en god følelse. Jeg er ydmyk og stolt over at jeg har fått denne muligheten!

Hvorfor engasjerer du deg Erfaringssentrum?

Dette er jo en ganske ny yrkesgruppe, og på min vei har jeg har hørt flere historier om erfaringskonsulenter som har stått mye alene i jobben uten ordentlige definerte arbeidsoppgaver. Jeg har blitt fortalt om lavt lønnede erfaringskonsulenter som gjør den samme jobben som en som tjener det dobbelte. Jeg har også hørt om mobbing og utenforskap på arbeidsplassen. Dette syns jeg ikke noe om! Derfor er det viktig for meg at jeg gjør det jeg kan for å være med å løfte yrkesgruppen, og siden Erfaringssentrum jobber for å gi støtte, veilede og styrke erfaringskonsulenter, er det her jeg ønsker å engasjere meg.

Hvordan ser du for deg at erfaringskonsulentrollen ser ut i Norge om 5 år?

Om 5 år er erfaringskonsulentrollen godt integrert i arbeidslivet på mange nivåer. Lik lønn for likt arbeid, og et eget lønnsnivå og stillingskode for erfaringskonsulenter. Vi er godt respektert, det er lite eller ingen stigmatisering og kompetansen vår er ettertraktet. Vi ser også at de helsepolitiske målsettingene om bruk av erfaringskompetanse i tjenesten stiger. Og, vi ser en god økning i ansettelser.

Vi oppfordrer alle til å høre Steffen fortelle om Friskrus-prosjektet på nasjonal fagkonferanse om høyintensitetstrening som medisin (HIT), 10. oktober. Påmelding gjøres her!

Tidligere: Bli kjent med styremedlem Pål Berger.