Les om det nye kurset hos Samhandlingsskolen

erfaring

Samhandlingsskolen er et nyskapende initiativ som tar sikte på å styrke samspillet mellom livserfaring og erfaringskompetanse, med målet om å øke selvtilliten hos erfaringskonsulenter. Vi tok en prat med kurslederne for å lære mer om undervisningen de tilbyr.

 

Praksis og teori

Ved Samhandlingsskolen legger de vekt på å skape et sterkt forhold mellom praktisk livserfaring og teoretisk kunnskap. «Dette gjør vi gjennom en personlig utviklingsprosess med fokus på bevissthet og refleksjon. Vårt mål er å utdanne dyktige folk som kan berike helsefaget med en balansert kombinasjon av livserfaring og teoretisk innsikt,» forteller kursansvarlig Anne Mette Flaa. Hun er sammen med Elin Stokke-Gjemse og Ola Ålandsli de kursansvarlige.

Kursets innhold er grundig sammensatt for å gi deltakerne en omfattende forståelse av psykisk helsearbeid. Fra grunnleggende fag i relasjonsarbeid og hverdagsmestring til forståelse av anatomi og fysiologi, samt ulike modeller, verktøy og kunnskap om diagnoser. Den 20 dager lange praksisperioden integrerer teori med praktisk erfaring. Det gir deltakerne en verdifull mulighet til å anvende sin kunnskap i virkelige situasjoner.

 

Dynamisk undervisning

«Vår undervisning er dynamisk og engasjerende, med en rekke metoder. Dialogbaserte forelesninger, problembasert læring, casestudier, refleksjonsoppgaver, gruppearbeid, prosjektarbeid og praksisperioder. Vi vektlegger inkludering og samhandling, hvor alle deltakerne bidrar til hverandres læring og utvikling,» forteller Elin Stokke-Gjemse.

For å sikre et optimalt læringsmiljø, krever de at deltakerne har egenerfaring med rusproblematikk, psykisk uhelse og/eller fysisk funksjonshemming, samt et tydelig avklart forhold til egne utfordringer.

Det følges en to-lærermodell, der den ene er erfaringskonsulent og den andre er hovedlærer med pedagogisk og faglig ansvar. Det sikrer at deltakerne får en helhetlig og balansert tilnærming til undervisningen.

 

«Ikke bare et kurs»

«Samhandlingsskolen er ikke bare et kurs. Det er en reise mot styrket brukermedvirkning og økt forståelse for psykisk helsearbeid. Vi ønsker å invitere folk til å bli med på denne reisen og sammen bidra til å forme fremtiden for psykisk helseomsorg,» forteller Ola Ålandsli.

Undervisningen avholdes på Brobygger’n i Tønsberg, og kurslederne oppfordrer alle som er nysgjerrige til å ta kontakt.

 

Vil du lese mer om utdannelse og kurs for erfaringskonsulenter? Sjekk ut vår artikkel om det her.