Må jeg gå på skole for å bli erfaringskonsulent?

Vi får mange spørsmål om utdanninger for erfaringskonsulenter og om man må gå på skole for å bli erfaringskonsulent. Det korte svaret er nei. I denne artikkelen kan du lese om hvilke utdanninger som finnes i Norge pr. i dag. 

Det er i dag ikke noe krav om utdanning for å få jobb som erfaringskonsulent, men det er en fordel med forkunnskaper og viktig med gode mellommenneskelige ferdigheter, samt et reflektert forhold til egen historie. Det er økende konkurranse om slike jobber på grunn av økt bevissthet rundt at denne typen stillinger finnes – og for fremtiden kan du stå sterkere med en utdanning.

Erfaringsskolen i Oslo

Erfaringsskolen er drevet av Helseetaten i Oslo kommune. Det er et opplæringsløp som består av praksis og opplæring. skoleløpet går fra august til mars, med ca. 12 ukers praksis.

Det kommer mange dyktige erfaringskonsulenter fra Oslo ut av dette skoleløpet. Denne opplæringen passer for deg som snuser på å bli erfaringskonsulent og bor i Oslo kommune. Det er også en opplæring som passer godt for personer som ikke har så mye erfaring fra psykisk helse- eller rusfeltet, men som ønsker å utforske hva det innebærer å være erfaringskonsulent.

Opptaket til skolen består av et motivasjonsbrev og intervju. Det er erfaringsmessig mange søkere ifølge Helseetaten selv og man må ha deltatt på informasjonsmøte for å søke.

Vår erfaring viser at en god del av studentene ved skolen får jobb etter endt opplæringsløp og at det stadig er flere som etterspør erfaringskonsulenter i Oslo.

Sentrale punkter knyttet til Erfaringsskolen i Oslo 

 • Erfaringsskolen passer for mennesker med egenerfaring, men som ikke har lang fartstid i psykisk helse- og rusfeltet.
 • Utdanningsløpet gir mye tid i praksis og tett oppfølging av erfarne erfaringskonsulenter
 • Du får muligheten til praksisplass lokalt i Oslo og får prøvd deg som erfaringskonsulent på en lavterskel måte.
 • Det er et godt utprøvd konsept med gode resultater de siste tre årene, og et en god del av elevene går inn i jobb.
 • Du får bygge nettverk i et av de største erfaringskonsulentmiljøene i Norge
 • Oslo kommune kan potensielt bli en arbeidsgiver som sikrer gode arbeidsvilkår
 • Du får støtte også etter endt opplæring av de ansatte ved Erfaringsskolen

Vil du vite mer om Erfaringsskolen kan du sjekke ut nettsidene til Oslo kommune

Medarbeider med brukererfaring programmet (MB-programmet) i Bergen

MB-programmet gir en inngang til å jobbe som erfaringskonsulent eller medarbeider med brukererfaring. Det er et program som er drevet av ALF AS. ALF har som mål å få mennesker tilbake i arbeid. Ved å gjennomføre programmet «kvalifiserer deltakere til å arbeide som hjelpere i tverrfaglig rehabiliteringsarbeid innen fagfeltet psykisk helse og rusomsorg». Organisasjonsrådgiver i Erfaringssentrum Andrea Holst har selv gått programmet og har opplevd den som en nyttig og ny inngang til arbeidslivet.

Selv sier hun at MB-Programmet har gitt henne vekst og gjort at hun har fått kunnskap om hvordan hun kan møte mennesker i tøffe livssituasjoner.

I løpet av programmet lærer du å benytte egne erfaringer som kompetanse og det tas utgangspunkt i den enkeltes tilfriskningsprosess. Programmet har holdt på siden 2006. En god del av erfaringskonsulentene/medarbeiderne med brukererfaring i Bergen har gått dette programmet.

Sentrale punkter ved MB-programmet i Bergen

 • MB-programmet går over 12 måneder og består av praksis (20 uker), teori og prosjektoppgave.
 • Temaer som tas opp er blant annet tilfrisking, kommunikasjon, stressmestring og miljøarbeid
 • Praksisplassene er i ulike tilbud, bo- og behandlingssteder innen psykisk helse- og rustjenestene i Bergen.
 • Det er 20 plasser pr. år og opptaket er i april

Datoer for informasjonsmøter blir annonsert i midten av februar hvert år og nettsiden deres blir oppdatert med informasjon om dette. 

KBT Fagskole i Trondheim

Fagskolen for erfaringskonsulenter hadde oppstart høsten 2020. Det er en helt ny utdanning som gir 60 studiepoeng på fagskolenivå.  Utdanningen er lagt opp til 50 prosent praksis og 50 prosent teori. Praksisfeltet og erfaringskonsulenter er sterkt inne i undervisning og veiledningsarbeidet. En fagskoleutdanning er definert som en yrkesfaglig utdanning.

Sentrale punkter knyttet til fagskolen
 • Det er mulig å gjennomføre utdanningsløpet på deltid over to år
 • Det er 40 plasser pr. skoleår
 • Du kan være i jobb samtidig som du tar fagskolen
 • Du kan bo hvor som helst i landet ettersom skolen har lagt opp til digitale samlinger
 • Skolen gir 60 studiepoeng
 • 50% praksis

Du kan lese mer om oppstarten av fagskolen på nettsidene til NAPHA her. Fagskolen har også egen nettside. Der kan du lese mer om opptak og annet.

Er det egentlig nødvendig med utdanning og opplæring? 

Mange av de erfaringskonsulentene som er ansatt i tjenestene i dag har ingen opplæring som erfaringskonsulent. De er oftest ansatt på bakgrunn av personlig egnethet etter å ha søkt på en utlyst stilling, eller på grunn av at de har fått jobb via nettverk eller bekjentskaper.

Du kan søke på erfaringskonsulentstillinger uavhengig av om du har utdanning eller ikke. Noen ganger kan arbeidsgiver foretrekke personer med bachelorgrad eller tilsvarende innen sosialt/helsefaglig arbeid, men dette er ikke nødvendigvis noe formelt krav om utdanning for å søke på stillinger som erfaringskonsulent. Sjekk stillingsutlysningen nøye før du søker.

For Erfaringssentrum er det inspirerende å høre om unge med viktig gateerfaring som blir erfaringskonsulenter, om unge som har vært uføretrygdede, men vokser og kommer seg tilbake i arbeidslivet og voksenlivet. Det er spesielt imponerende å høre om personer som har hatt langvarige alvorlige rus- eller psykisk helseutfordringer og som deretter finner plassen sin i et ordinært arbeid. Utdanning er ikke alt, mange lykkes bare fordi de har gått livets skole – men det krever pågangsmot og viljen til å lære underveis, slik som i de aller fleste sammenhenger.

På våre ressurssider finner du svar på flere spørsmål knyttet til det å bli erfaringskonsulent