Veiskille for erfaringskompetanse i Norge

veiskille

Bergen: Vi er i en by kjent for sin rike kulturelle arv, som nå har blitt åstedet for et bemerkelsesverdig møte. Inne på biblioteket sitter Kristina Åkerblom, en dedikert doktorgradsstudent som utforsker sosial innovasjon gjennom ansettelse av erfaringskonsulenter. Med henne er Torbjørn Mohn-Haugen, en tidligere erfaringskonsulent som nå innehar rollen som generalsekretær i Erfaringssentrum. Dette […]

Erfaringskonsulentene som «special forces»

Erfaringskonsulenter special forces

I dette gjesteinnlegget skriver Audun Løvstad, sykepleier og avdelingsleder Psykisk helse og rus i Ringerike kommune om hvordan han ser på erfaringskonsulentene som «special forces» og om hvor viktig erfaringskompetansen er for tillit og troverdig samhandling. Du trenger ikke å ha vært hest for å bli en god jockey Du trenger ikke fjerne blindtarmen for […]

Webinar – Takk for oppmøtet!

Under sterkere sammen konferansen i 2019 inviterte Erfaringssentrum til arbeidsgiversamling med stor suksess. Takket være et visst virus ble vi i 2020 nødt til å tenke litt mer digitalt enn tidligere. Hensikten med arrangementet var: Å styrke og øke forståelsen til arbeidsgiver knyttet til erfaringskonsulentrollen og å sikre gode vilkår for vekst for den enkelte […]