Veiskille for erfaringskompetanse i Norge

veiskille

Bergen: Vi er i en by kjent for sin rike kulturelle arv, som nå har blitt åstedet for et bemerkelsesverdig møte. Inne på biblioteket sitter Kristina Åkerblom, en dedikert doktorgradsstudent som utforsker sosial innovasjon gjennom ansettelse av erfaringskonsulenter. Med henne er Torbjørn Mohn-Haugen, en tidligere erfaringskonsulent som nå innehar rollen som generalsekretær i Erfaringssentrum.

Dette er mer enn bare en tilfeldig sammenkomst; dette er endepunktet, men også veiskillet, for en bok som de mener representerer en endring for erfaringskompetanse i Norge, men likeså mye ett personlig vendepunkt.

Det er sammen man lager gode ressurser for framtiden
Svanaug Fjer fra HVL tar i mot boken.
Audun sammen med redaktørene

Sammen med 20 forfattere fra ulike deler av landet har de skapt verket som de selv betrakter som en milepæl for erfaringskompetanse i Norge. Redaktørene Mohn-Haugen og Åkerblom er takknemlige for at de sammen med så mange sterke og engasjerte mennesker har skrevet en bok med intensjon om å gjøre en forskjell. «Erfaringskonsulenten» er boken som markerer et skille, ikke bare for erfaringskonsulenter, men for alle som søker innsikt i hvem erfaringskonsulenten er etter god praksis i Norge. De ønsker også å takke Audun Pedersen som var konferansier under lanseringen, Frode Bodin for sang, Kurt Vildgren for bokbading, Marius Pettersen og Bodil som arrangerte lanseringen  og Høgskulen på Vestlandet og Svanaug Fjer som tok i mot boken.

Åkerblom deler at prosjektet startet som en tanke, som grodde seg sterkere og sterkere, videre fortsetter Mohn-Haugen om at ønsket om å skrive noe hadde eksistert lenge, men sammen fant de sammen for å starte prosjektet. I 2021 satte de endelig i gang, og nesten tre år senere er de samlet for å lansere boken på biblioteket ved Høgskulen på Vestlandet.

Vi har ventet lenge

Tove Gundersen, generalsekretær i Rådet for psykisk helse, uttrykte gleden over at det endelig eksisterer en bok som dykker ned i erfaringskonsulentrollen. Det meddelte hun på forhåndslanseringen av boken tidligere denne høsten. Dette vitner om behovet for å få konkrete ressurser for videreutvikling av erfaringskonsulent rollen.

Åkerblom og Mohn-Haugen påpeker at erfaringskonsulentbevegelsen i Norge er relativt ung. Tidligere så vi til utlandet for inspirasjon, nå er det omvendt. Utenlandske forskere og fagpersoner ser mot Norge med imponert blikk. Dette forsterker vendepunktet, plutselig sitter vi med ett ansvar for å utvikle feltet videre uttrykker redaktørene.

Så dette veiskillet, hva mener de egentlig med det?

Boken markerer et veiskille. Den er ikke bare rettet mot fremtidige erfaringskonsulenter i Norge, men også mot de som desperat trenger innsikt, de som tråkker i systemet og vil få til en endring, og for erfaringskonsulenter som selv står overfor utfordringer. Den er ment for å være en ressurs å sikre kontinuerlig og dyptgående kunnskap om rollen i fremtiden. I dag står erfaringskonsulentene ved et veiskille. Gjennom rollen viser erfaringskonsulenter i møte med fagfolk og brukere at utfordringer kan omdannes til muligheter, at det som har møtt livets harde utfordringer kan bli en kilde til styrke.

Så nøtten er at vi nå har klart å stable opp bedre arbeidsforhold for erfaringskonsulenter. Vi kan tenke videre uttrykker Mohn-Haugen og Åkerblom. Hva skal det neste nå være? Hvordan skal vi utvikle videre?

Aktuelt: Åkerblom og Mohn-Haugen ga ut boken hos Fagbokforlaget høsten 2023. Boken ble offisielt lansert på Biblioteket – Høgskulen på Vestlandet den 7. Desember 2023. Dette er den første boken om erfaringskonsulenter i Norge. Den er samskapt et sted mellom fag, forskning og erfaring, og bidragsyterne er fagpersoner, forskere og erfaringskonsulenter.

Boken kan kjøpes her: https://www.fagbokforlaget.no/Erfaringskonsulenten/I9788245046700

Skrevet av: Marius Lucas Pettersen