Webinar – Takk for oppmøtet!

Under sterkere sammen konferansen i 2019 inviterte Erfaringssentrum til arbeidsgiversamling med stor suksess. Takket være et visst virus ble vi i 2020 nødt til å tenke litt mer digitalt enn tidligere. Hensikten med arrangementet var: Å styrke og øke forståelsen til arbeidsgiver knyttet til erfaringskonsulentrollen og å sikre gode vilkår for vekst for den enkelte erfaringskonsulenten og et godt arbeidsmiljø. Arrangørene var både spent og litt nervøs for hva dagen ville bringe. Torbjørn Mohn-Haugen sa det enkelt: «Enten så går det bra, eller så lærer vi noe!»

 

Torsdag 8.oktober avholdt NAPHA og Erfaringssentrum derfor webinaret «Jeg heier på erfaringskonsulenten – Arbeidsgiver og erfaringskonsulent hånd i hånd». 135 deltakere fra hele landet fulgte ivrig med i timene arrangementet varte.

 

Torbjørn Mohn-Haugen (styreleder i Erfaringssentrum) og Ellen Hoxmark (leder i NAPHA) ønsket velkommen. Stig Herman Nygård stilte som representant for Helsedirektoratet og presenterte nyttige innspill om erfaringskonsulenter i kommunene. Han holdt fokuset på framtiden og presiserte viktigheten av å få flere erfaringskonsulenter inn på systemnivå. Han vektla også at arbeidsgivere bør unngå engasjement og tidsbegrensede stillinger. Engasjementet i kommentarfeltet tilsa at han hadde fått mye applaus hvis deltakerne hadde funnet seg selv i samme rom.

 

Deltakerne bidro ivrig med spørsmål under psykolog Kristina Bakke Åkerblom sitt innlegg om hvordan erfaringskonsulenter med rusbakgrunn opplever sin arbeidssituasjon. Hun tok blant annet opp hvor hardt noen erfaringskonsulenter jobber for å vise seg verdig jobben, og at mange bruker fritiden sin på jobben. Frykten for å ikke være flink nok og at erfaringskonsulenter føler mye på dette, gjorde atter en gang at kommentarfeltet fikk bein å gå på. Det var tydelig at mange kjente seg igjen i dette. Heldigvis hadde hun også mye positivt å meddele: at erfaringskonsulenter opplever at de får til endringer på både individ, tjeneste og systemnivå. Hun viste til at erfaringskompetanse tilfører et perspektiv som tidligere ikke har blitt hensyntatt: pasientperspektivet.

 

Psykologspesialistene Ellen Hoxmark og Kjetil Orrem presenterte interessante erfaringer fra psykologers opplevelser fra små kommuner. Parallellene de trakk mellom psykologyrket og erfaringskonsulenter, fikk mange av tilhørerne til å rette seg opp i stolen. De poengterte klart og tydelig viktigheten av klare mål når man blir introdusert som en ny yrkesgruppe. Både erfaringskonsulenter og psykologer har opplevd mye av de samme utfordringene med et savn etter tilhørighet og kollegaer innenfor samme fagmiljø. Dette var et friskt pust inn i debatten og en god påminnelse om at erfaringskonsulenter ikke er alene om utfordringene med å føle seg litt på siden av det faglige felleskapet. De avsluttet med en liste med tips og råd for hva man bør tenke på før man ansetter en erfaringskonsulent.

 

Det raste inn kommentarer underveis og arrangørene falt nesten av stolen av engasjementet. Folk var positive og engasjerte, og lovordene lot ikke vente på seg. De aller fleste deltok aktivt gjennom hele arrangementet. Det var tydelig for oss at webinaret startet mange tankeprosesser.

 

Litt smårusk med teknikken mente tilhørerne gjorde det hele både mer virkelighetsnært og menneskelig. Det eksisterer tross alt ikke et arrangement med respekt for seg selv uten at en powerpoint på et eller annet tidspunkt løper løpsk. Arrangørene har notert seg å innføre tekniske problemer ved neste arrangement for å sikre ekthetsfølelsen!

Tilbakemeldingene fortsatte å komme inn etter at siste tilhører hadde reist seg fra kontorstolen sin og forlengst forlatt den virtuelle arena. Folkets tale var klar: Dette måtte gjøres igjen. Vi konkluderer med at kommentaren til Torbjørn er en nyttig leveregel: Ikke bare lærte vi masse: det gikk kjempebra!

 

Tusen takk for et flott arrangement, gode innledere, dyktige verter og et aktivt publikum. Vi takker for et godt samarbeid med NAPHA for denne gang og gleder oss til å gjenta suksessen.