Pål Berger er nytt styremedlem i Erfaringssentrum

Pål Berger

Vi ønsker å fremover presentere korte intervjuer av de som sitter i vårt kjære styre. Det er mange tiårs erfaring i mellom de, spennende livshistorier og innsiktsfulle refleksjoner om å være erfaringskonsulent. Vi vil bli litt bedre kjent med de, og dele noe av det med dere. Her er et kort intervju av Pål Berger. Pål er ny i styret i år og jobber til vanlig i Blå Kors. Vi har snakket med han tidligere vedrørende helsepersonellkommisjonens utredning men vi har lyst til å bli bedre kjent med han. Vi stilte han 5 spørsmål:

Pål, hvem er du?

Godt spørsmål. Jeg har ofte lurt på det selv.

I dag er jeg en voksen mann som bor i egen leilighet og trives med jobb, trening og natur. For noen år tilbake bodde jeg i en garasje og hadde det ganske kjipt.

Jeg har to døtre, jeg har hatt det meste, men mistet alt, og har brukt noen år på å bygge meg opp igjen etter mange år i rus.

Nå arbeider jeg som rådgiver for folkehelse i Blå Kors steg for steg.

Hvor lenge har du vært erfaringskonsulent? Vil du si noe om hvordan eller hvorfor du ble det?

Første gang jeg hadde tittel erfaringskonsulent var for 14 år siden, da begynte jeg å jobbe deltid på et botilbud i Stavanger for «aktive» unge mennesker med rusavhengighet, det var ikke mange av oss i den tiden.  Før det jobbet jeg på universitetet i Stavanger i et forskningsprosjekt som var et samarbeid mellom UIS og Sandnes kommune, som jeg tilfeldigvis ble engasjert i. Det var det første «bruker spør bruker» prosjektet i rusfeltet i Norge.

Så begynte jeg i RIO, og fikk da tilbud om å bli erfaringskonsulent.

I min tid i RIO var jeg svært engasjert i å få inn flere erfaringskonsulenter, og fikk til et godt samarbeide med statsforvalter i Rogaland som medførte at det ble ansatt mange erfaringskonsulenter på prosjektmidler.

Selv om jeg ikke har hatt tittel erfaringskonsulent i de 15 årene jeg har arbeidet i dette feltet har jeg nok hele tiden hatt en fot innenfor det feltet.

Hva er noe du liker ved å være erfaringskonsulent?

Det å møte mennesker er det jeg liker best. Å møte mennesker i mange forskjellige livssituasjoner er krevende, og givende. Det å vite at min tvilsomme fortid faktisk kan være til hjelp for andre bidrar til at jeg ikke opplever de årene som fullstendig bortkastet,

Hva er noe du synes er vanskelig med å være en erfaringskonsulent?

Det vanskeligste er når mennesker det går bra med snubler, noen ganger med død som konsekvens. Overdoser, selvmord og lignende.

Det kan være utfordrende.

Hvorfor engasjerer du deg Erfaringssentrum?

Jeg har tru på at mennesker med egenerfaring kan utgjøre en forskjell, og jeg husker hvor vanskelig det var, og er, å stå alene i tunge situasjoner.

Jeg håper at erfaringssentrum kan skape et felleskap, og en stolthet, over det vi med egenerfaring kan bidra med for å gi mennesker som sliter et bedre liv.

Men noen ganger trenger erfaringskonsulenter også støtte og hjelp.

Jeg ønsker også at Erfaringssentrum kan bidra til å øke kompetansenivået, slik at vi kan bli enda bedre i den jobben vi gjør.

Hvordan ser du for deg at erfaringskonsulentrollen ser ut i Norge om 5 år?

Jeg trur at mennesker med egenerfaring vil være en solid bidragsyter til å forbedre helse Norge. Mennesker med fagkompetanse gjennom utdanning vil lære av oss, og vi av dem. Det vil medføre at begge parter utvider sin egen kompetanse, noe som vil komme de menneskene som trenger hjelp og støtte i situasjoner kan få enda bedre hjelp.

Jeg mener at en erfaringskonsulent stort sett er bedre på å se «friskheten» i mennesker, samt å se hele mennesket. Vi vet at livet ikke leves på NAV kontorer, hos terapauten eller i behandling.

Det leves «der ute» sammen med andre mennesker.

Den kompetansen trur jeg er den viktigste, og den trenger samfunnet.