Selvstyrkingskurs for erfaringskonsulenter

selvstyrkingskurs

Erfaringssentrum og Sagatun Brukerstyrte senter inviterer til Selvstyrkingskurs for erfaringskonsulenter i Bergen i mai. Kurset går over fem dager, og vil finne sted i Bergen sentrum.

Sagatun har holdt selvstyrkingskurs siden 2012. Kursene retter seg spesielt mot brukere og pårørende, men også fagpersoner. Målet er å fremme brukere og pårørendes stemme og rettigheter, og få til reell brukermedvirkning og brukerstyring i praksis. Gjennom dette kurset i Bergen ønsker vi å prøve ut kurset for erfaringskonsulenter, og tilpasse det til deres behov, forteller kursleder Mariann Haukland.

Vi har mange gode tilbakemeldinger fra tidligere kurs. Det å få dette til i Bergen sammen med Erfaringssentrum tror vi kan være nyttig. Tidligere deltagere har opplevd kurset som nyttig og har gitt økt selvtillit. Det kan også gi en del verktøy en kan jobbe videre med mener Haukland.

Gjennom selvstyrkingskurset får du enkle verktøy slik at du kan styrke deg selv. Vi ønsker at dine erfaringer og kunnskap skal bli tatt på alvor. Kurset vil fokusere på temaene brukermedvirkning på individ og tjenestenivå, kommunikasjon, recovery og empowerment. Siste dag er satt av til å reflektere over kurset som har vært og samskape et kurs spesielt rettet mot erfaringskonsulenter.

Andre viktige deler av kurset handler om å trene på å sette grenser og bli bevisst på egne ressurser, muligheter, rettigheter og plikter forteller Haukland videre.

Sjekk ut kurskalenderen til Erfaringssentrum for praktisk informasjon og påmelding.

Kurset har 20 plasser.

En potensielt nyttig pilot

– Jeg er opptatt av at Erfaringssentrum bidrar til å skape verktøy for at erfaringskonsulentene skal trives i jobben. Jeg tror selvstyrkingskurs kan være et slikt verktøy fremover. Sagatun er en sentral aktør når det kommer til å utvikle erfaringskonsulentrollen fremover. Dette kurset er en måte å fremme arbeidet til Sagatun sier generalsekretær i Erfaringssentrum, Torbjørn Mohn-Haugen.

Det er også bra at vi har med oss Solveig Bartun Rob på laget som ambassadør for kurset, og jeg er veldig glad for at en dyktig erfaringskonsulent i Bergen kommune hjalp oss med møterom sier Mohn-Haugen.

Viktig med nyttige verktøy for erfaringskonsulentene

Selvivaretagelse– Jeg er spesielt opptatt av dette med at erfaringskonsulenter klarer å sette grenser, og at de ivaretar seg selv i jobben. Det er veldig viktig for at erfaringskonsulentene skal kunne håndtere jobben sin på en god måte. Jeg har tro på at dette kurset kan bidra til det sier Solveig Bartun Rob.

Solveig skal selv delta på kurset, og gleder seg til det. Hun er også engasjert i tematikken og 23. mars arrangerer Erfaringssentrum og Solveig webinar om tematikken. Over 60 personer er allerede påmeldt. Påmelding til det webinaret finner du her.