Personlig eller privat? Webinar om selvivaretagelse 23. mars

Selvivaretagelse

 

23. mars fra 13:00 – 15:00 har Erfaringssentrum invitert erfaringskonsulent Solveig Bartun Rob til å lede på webinaret «Selvivaretagelse og grenser mellom personlig og privat». Under kan du lese mer om webinaret og melde deg på.

SelvivaretagelseOm Solveig

Solveig Bartun Rob er erfaringskonsulent i Helse Bergen. Hun har lang erfaring innen psykisk helsefeltet. I 2019 ble hun kåret til årets erfaringskonsulent. Solveig holder foredrag og temakonserter over hele Norge. I tillegg sitter hun i arbeidsgruppen i Helsedirektoratet som lager nasjonale faglige råd for brukermedvirkning.

Dette lærer du mer om på kurset:

Under webinaret reflekterer Solveig rundt hvordan du kan bli bedre på å sette grenser. Og hvordan du ivaretar deg selv som erfaringskonsulent. I foredraget blir også det å være privat kontra personlig i rollen som hjelper utforsket.

Solveig sier målet med webinaret er å få deltakerne til å få et mer reflektert forhold til egen praksis når det gjelder selvivaretakelse og egenomsorg.

Er en stor utfordring for enkelte

En av de største utfordringene med å ivareta seg selv i en hjelperrollen er at en lett blir veldig engasjert. Som erfaringskonsulent kan dette være ekstra utfordrende fordi en selv har erfart hvor vondt det er å være syk og ha det vanskelig selv.

Ofte ønsker man å gjøre mer enn man kan for den man skal hjelpe, og kan gå langt utover det som forventes, sier Solveig.

Solveig engasjerer seg i temaet selvivaretagelse og «personlig / privat» i rollen som hjelper. Det gjør hun fordi hun vet hvor utfordrende det kan være for erfaringskonsulenter.

Som helsepersonell lærer du gjerne at du ikke skal være privat og ikke for personlig, sier Solveig, men i rollen som erfaringskonsulent er det forventet at en gjerne skal være personlig, men ikke for privat. Det kan bli vanskelig å balansere fortsetter hun.

Webinaret kan forhåpentligvis føre til at de som deltar kan forstå utfordringer og ulikheter mellom profesjoner. Derfor tror jeg dette webinaret kan være nyttig for en del med egenerfaring.

Solveig har selv erfaringer med å gå på en smell

Solveig har selv erfart å gå på en smell, spesielt i starten av hennes karriere som erfaringskonsulent.

I en periode hadde Solveig mange medieoppdrag og fikk telefoner til alle døgnets tider fra folk som ønsket hjelp og å prate.

Dette gjorde at hun ikke klarte å skille jobb og fritid og gikk på en smell. Hun måtte lære seg å sette tydelige grenser mellom jobb og fritid for å unngå dette i fremtiden.

Dette er noe hun deler mer om på webinaret 23. mars.

Jeg gjør dette fordi jeg tror det kan hjelpe andre med lignende roller til å reflektere rundt det å ivareta seg selv mens de hjelper andre. Å sette grenser og å ha et reflektert forhold til egen praksis er viktig for å unngå å gå på en smell i en hjelperrolle avslutter Solveig.

Er du interessert i å melde deg på, kan du gjøre det her.