Undergraver kompetansen til erfaringskonsulentene

undergraver kompetansen

Vi har snakket med flere erfaringskonsulenter, blant annet Anne Eriksen Hammer, Pål Berger og Solveig Bartun Rob om deres inntrykk av Helsepersonellkommisjonens rapport. De er enige om at det er positivt at erfaringskonsulentene blir nevnt, men er redd for at deler av fremstillingen kan undergrave kompetansen erfaringskonsulentene bringer inn i tjenestene.

Erfaringskonsulenter reagerer på denne modellen i Helsepersonellkommisjonens rapport.

– Det er fint å bli nevnt. Og flott at kommisjonen ser potensialet i å satse på erfaringskonsulenter og gjøre det til et yrke. Jeg er enig i at vi bør utrede hvilke roller vi skal ha. Det er allikevel for lettvint å sette oss til å gjøre akkurat det samme som de andre fagansatte. Spesielt uten å ha noen tanker rundt hvorfor, og bare lønne oss dårligere. Vi begynner å få noen «svar» fra forskningen på hva erfaringskompetanse er og hvordan det virker. Det jeg er opptatt av, er at vi får denne kunnskapen ut i tjenestene. En liten del av den kunnskapen refereres det også til Helsepersonellkommisjonen. Det er jo en begynnelse sier Anne Eriksen-Hammer, Erfaringskonsulent ved Huset i Bergen.  

Eriksen Hammer fortsetter med å si at hun syns det er merkelig å se denne kunnskapen sammen med det hun opplever som utdaterte, dårlige holdninger. 

Mitt inntrykk er at når noen har klart å finne fram til denne kunnskapen, og forstått den, så pleier de dårlige holdningene å forsvinne. Jeg er usikker på om de positive signalene i Helsepersonellkommisjonen veier opp for den holdningen jeg mener skinner igjennom. Holdninger jeg trodde vi var ferdig med, for lengst. «De stakkars erfaringskonsulentene som vi er så snille å inkludere i arbeidslivet.» Det er jo absolutt ikke det det handler om og ikke stemmer det heller sier Anne tydelig irritert.  

De fleste erfaringskonsulentene jeg kjenner brenner virkelig for det de holder på med selv om det er dårlig betalt. Mange bruker mye av egen fritid på jobben fordi det er dette vi brenner for.  

Det er kjempefint at noen har kommet seg inn i arbeidslivet via erfaringskonsulentstillinger. Det er bra at færre på den måten blir avhengig av trygd, samtidig lurer jeg på hva det har med kompetansen vår, og hvilke roller vi skal ha å gjøre. Det hele oppleves egentlig ganske nedverdigende. Jeg lurer på om det er uvitenhet eller om det handler om at noen er redd for å gi fra seg litt av makten?

Jeg syns nesten at det er såpass grovt og en total skivebom at det er fristende å be om en beklagelse sier Eriksen-Hammer.  

Erfaringskonsulentene kan være en stor ressurs for tjenestene 

Pål Berger ble kåret til årets erfaringskonsulent i 2022. Han jobber til daglig som rådgiver i Blå Kors. Berger har forståelse for at pyramiden som er skissert i Helsepersonellkommisjonen har skapt reaksjoner.   

– Jeg vil tro at grunnen til en del har reagert på modellen er at mange trekker paralleller til den tradisjonelle oppbyggingen av systemet, der det er de som har lest flest fagbøker er på topp og pasienten nederst sier Berger.  

Rett kompetanse, til rett tid 

– I helsefremmende arbeid utenfor det kommunale og nasjonale støtteapparatet har erfaringskonsulenter en unik kompetanse. Det er få psykologer som har opplevd den usikkerheten det er å komme til sivilsamfunnet etter fengsel. Være langtidsbehandling eller lignende sier Berger. Dette er muligens den viktigste kompetansen erfaringskonsulentene har, og som “bokstenkingen” i systemet mangler.

Det er viktig fremover at erfaringskonsulentene blir en ressurs i tjenestene. Da må vi anerkjennes som ansatte med en viktig og unik kompetanse, dagens tjenester mangler. Pyramiden gir dessverre et annet bilde.

Pål er enig med Anne i at vi ikke må la erfaringskonsulenter bli en jobb systemet gir noen «ressurssvake mennesker» for å få dem i jobb. Det synes jeg å se antydninger til i rapporten. Den utdannelsen en erfaringskonsulent har er jævla dyr og ikke er den sponset av lånekassen heller sier Berger. 

Opptatt av å fremme håp

Også Solveig Bartun Rob, erfaringskonsulent ved Kronstad DPS i Bergen synes det er uheldig at erfaringskonsulentene likestilles med likepersoner og frivillige. Samtidig sier hun at det er hyggelig at erfaringskonsulentene anerkjennes som en aktør som kan bidra til bedre og mer effektive tjenester.  

– Selv er jeg veldig opptatt av håp og hvor viktig det er for pasientene. Vi har en helt unik troverdighet i håpet vi gir og det å være rollemodeller og gi håp hjelper mennesker som er i dyp krise påpeker Bartun Rob.  

– Det jeg synes er negativt i rapporten er at tross fine ord om hvor viktig vi er kan det se ut som vi fremstilles nederst på en pyramide i en skjematisk fremstilling av oppgavedeling. Der er vi tilsynelatende likestilt med frivillig arbeid. Er vi mindre viktig enn andre ansatte? Vi er viktig i tjenestene og mer enn bare billig arbeidskraft. Med mer kunnskap om rollen vår vil det gjerne bli mindre uvitenhet og dermed også mindre fordommer og forhåpentligvis flere ansettelser og mer bruk av erfaringskonsulenter.

Her kan du lese hele rapporten til Helsepersonellkommisjonen.  

(se side 132, 136, 137 og 152 for omtale av erfaringskonsulenter)

Rapporten er nå på høring, og du kan sende inn innspill om du har noen her.