Erfaringskonsulent-nytt: Mars

erfaringskonsulent-nytt

Erfaringskonsulent-nytt: Mars

erfaringskonsulent-nytt
Det er gått en måned siden forrige Erfaringskonsulent-nytt.

I mars har Erfaringssentrum publisert erfaringskonsulentundersøkelsen 2021. Styreleder Torbjørn Mohn-Haugen har følgende å si om tallene fra 2021:

– Det er mange av de samme funnene som går igjen fra 2020. Vi ser at mange erfaringskonsulenter mangler en stillingsbeskrivelse, og at det er mange som fremdeles savner veiledning. Samtidig er dette en undersøkelse med litt få svar, og jeg håper at den undersøkelsen Erfaringssentrum lager i år får flere respondenter.

Undersøkelsen viser allikevel at det i hvert fall er to temaer vi må fortsette å ha fokus på fremover, og det er nettopp å «lære opp» arbeidsgivere og sørge for å skape nettverk, samt fortsette arbeidet med at erfaringskonsulenter får mulighet til veiledning fra andre erfaringskonsulenter.

Du kan lese årets undersøkelse her.

Erfaringssentrum og Sagatun Brukerstyrte senter har et pågående pilotprosjekt for å lage et regionalt nettverk for erfaringskonsulenter i Innlandet. Det første fysiske treffet fant sted på Sagatun 30. mars. På nettverkstreffet deltok 8 erfaringskonsulenter fra ulike steder i regionen. Bor du i Innlandet og har lyst til å delta fremover kan du lese mer om nettverkstreffene fremover her.

Erfaringskonsulent-nytt: Forskning og foredrag

Internasjonal forskning – UPSIDES prosjektet

Erfaringskonsulenter i Norge kan ha mye å lære av hva som foregår i andre land. Et av de store prosjektet som ser på «peer support workers» i Europa er UPSIDES-prosjektet. Dette er et prosjekt som utforsker hvordan ulike modeller for «peer support kan implementeres i forskjellige land og kontekster. Du kan følge med på hva som skjer i prosjektet her.

Ny review studie: «A Narrative Review of Factors Influencing Peer Support Role Implementation in Mental Health Systems: Implications for Research, Policy and Practice»

En review studie publisert i januar 2022 har forskerne  og Samia Chreim sett på hvilke faktorer som er viktige når erfaringskonsulent-rollen skal implementeres i tjenestene. En del forskning viser at erfaringskonsulenters potensial er ikke er utnyttet i så stor grad som det kan. De forskerne har sett på hvilke faktorer som spiller inn for at erfaringskonsulentenes potensial i større grad kan utnyttes. Du kan lese forskningsartikkelen her.

To-årig ERASMUS+ prosjekt på Sørlandet Sykehus avsluttet

Klinikk for psykisk helse (KPH) SSHF har deltatt i et toårig europeisk prosjekt (ERASMUS+) som startet vinteren 2019 og ble avsluttet i januar 2022.

Målet med prosjektet var å skape en europeisk standard for Peer Workers- det som i Norge innebærer både likepersoner og erfaringskonsulenter.

Sluttproduktet inneholder blant annet stillingsbeskrivelser, forutsetninger, kompetanse- og oppgaveprofiler.

Disse standardene er ment å gi et grunnlag for utvikling av kvalifikasjonsmoduler i utdanning og opplæring for erfaringsmedarbeidere i psykososialt arbeid og psykisk helsevern. Andre deltakende land var Tyskland, Nederland, Polen og Hellas. Link til sluttproduktet (IO1 til IO8 på engelsk og IO2 og IO8 på norsk) finner du her​

Opptak av Napha-konferansen

Under Napha konferansen 1. og 2. mars var det flere innlegg som tok opp viktigheten av erfaringskonsulenter og bruk av erfaringskompetanse. Deriblant Pål Berger fra Blå kors sitt foredrag, Solveig Bartun Rob sitt foredrag og foredraget til Elin Sundsbarm fra Erfaringsskolen. Du kan se opptakene fra konferansen her.

Har du tips til saker og annet som bør være med i Erfaringskonsulent-nytt. Send oss gjerne en e-post til info@erfaringssentrum.no