Erfaringssentrum på besøk i Sandnes

Sandnes har de siste årene opplevd enorm befolkningsvekst og en imponerende byutvikling. Erfaringssentrum sitt reiselag ble umiddelbart forelsket i Sandnes, og ikke bare på grunn av byen og de naturskjønne omgivelsene, men likefullt på grunn av rus- og psykisk helsetjenestene som tilbys der. Og særlig fordi de tar erfaringskompetanse på alvor.

Mirabel Nguyen og Heidi Øverland, styreleder og nestleder i Erfaringssentrum tok turen til Sandnes for å lære om tjenestene de tilbyr innbyggerne sine og særlig nysgjerrige var de på bruk av erfaringskompetanse. I tillegg deltok organisasjonsrådgiver Daniel Mørk. De besøkte erfaringskonsulenter, fagansatte og ledere, og lærte om byens omfattende tilbud.

Ærlige om utfordringer:  «Det var helt mislykka i starten!»

Første stopp var Mestringsenheten hvor de møtte Trude Lønning og Elisabeth Høyland og fikk en presentasjon av kommunens rus- og psykisk helsetjenester. Lønning og Høyland delte fra sine erfaringer ved implementering av erfaringskompetanse. Blant annet om hvor skummelt det var å stille spørsmål om erfaring under jobbintervjuer av erfaringskonsulenter. Denne berøringsangsten har mange erfaringskonsulenter kjent på. Lønning fortalte at det tok litt tid før de fikk det til, men at de var innstilt på å benytte erfaringskompetanse, og implementere det på riktig måte. De har nå utviklet en egen rekrutteringsguide – en manual som skal hjelpe ansatte stille gode og passende spørsmålene under jobbintervju.

De var også tydelige på at en viktig faktor ved god implementering av erfaringskompetanse er lederforankring. Skepsis hos ansatte har de opplevd, men med en leder som informerer tydelig om hvorfor og hvordan, har fagfolk også sett og forstått verdien av erfaringskompetanse for ansatte og tjenestemottakere.

Sandnes støtter to erfaringskonsulenter hvert år med KBT-utdanning, og er positive til utdannelsen. «Det er vanskelig å si noe om resultatene av utdannelsen ennå, men det virker som om erfaringskonsulentene liker det. De får kanskje en større forståelse for sin egen rolle. De lærer at det er noe eget, og at rollen er unik og tillater for unike oppgaver. Om det er styrkende for deres egen del, så er det bra,» forteller enhetsleder Lønning.

«Det er forfriskende og nyttig at ledere er ærlige om utfordringene ved å ansette erfaringskonsulenter og motstanden fagansatte kan ha i møte med det. Det er bra å løfte frem usikkerhet slik at man kan jobbe med det. Å feile, og lære av utfordringene er en del av prosessen», sier organisasjonsrådgiver Mørk.

Recovery-hjelpa – «Forenklet sagt, om behandlere kan sies å jobbe med fortiden, så er vi opptatte av fremtiden.»

Derfra gikk turen til rask psykisk helsehjelp (RPH) og avdelingsleder Robert Jørgensen og Recovery-hjelpa som består av erfaringskonsulentene Morten Wathne og Cecilie Egeland.

Målet med Recovery-hjelpa er å støtte mennesker ute i verden, og Morten og Cecilie benytter alle aktivitetstilbud som finnes i Stavanger og Sandnes, og bistår folk i delta hvor de selv trives best.. De fortalte også om hvor nyttig det er for innbyggere å utforske aktivitetstilbud med en erfaringskonsulent i motsetning til en behandler.

«Vi møter folk på en annen måte. Jeg møtte ei som åpnet seg for meg og spurte om jeg kunne være med i møte med behandler. Det er noe med den tilliten en erfaringskonsulent kan bidra med som er så viktig,» forteller Egeland.

Wathne påpeker at de ikke er behandlere. «Forenklet sagt, om behandlere kan sies å jobbe med fortiden, så er vi opptatte av fremtiden.»

Morten Watne og Cecilie Egeland kommer også til Sterkere Sammen konferansen og forteller mer om hvordan de jobber. 

Jæren Recovery College

De reisende fra Erfaringssentrum var også takknemlige for demonstrasjon av kurs og flere timer hyggelig og lærerik samtale med Tor Arne Riskedal og Steinar Trefjord hos Jæren Recovery College. Kursene de tilbyr er av ekstremt høy kvalitet og Sandnes er heldige som har et så godt tilbud tilgjengelig for sine innbyggere.

«Jeg har lært mye og blitt inspirert av besøket. Som styreleder er jeg glad for å kunne ta med meg kunnskapen og erfaringen fra Sandnes, inn i Erfaringssentrum. Jeg gleder meg til å komme tilbake for å se hva de holder på med i fremtiden,» sier Nguyen.