Mirabel Nguyen tar over som generalsekretær

Fra 4. mars til 15. juni skal generalsekretær Torbjørn Mohn-Haugen trille barnevogn. Sittende styreleder, Mirabel Nguyen trer ut av vervet sitt og vil fungere som generalsekretær i perioden.

 

Det blir bra å la noen andre lede organisasjonen en periode, sier generalsekretær Torbjørn Mohn-Haugen. Jeg har stått ved roret siden organisasjonen ble startet opp i 2017 – så å slippe det blir ingen enkel øvelse, men det er på tide. Jeg har stor tro på at Mirabel kommer til å gjøre en bedre jobb enn meg.

Mirabel Nguyen har vært styreleder siden årsmøtet i 2023, og var fungerende styremedlem fra høsten 2022. Hun ble valgt inn i styret som varamedlem først, men har i flere år hatt en rolle i Erfaringssentrum. Du kan lese mer om Mirabel sin rolle i styret i dette intervjuet. 

Å annerkjenne erfaringskompetanse er viktig og nødvendig

Med erfaring fra rollen som erfaringskonsulent på tjenestenivå, brenner hun for at erfaringskonsulentrollen får muligheten til å fokusere på og løfte brukermedvirkning. Særlig hvordan styrke at innbyggere og pasienter aktivt kan medvirke i tjenesteutviklingen. For å få til dette er det helt nødvendig at erfaringskonsulentrollen er tydelig forankret i ledelsen, og at erfaringskompetanse er en ønsket satsning. Ikke bare på et stykke papir, men strukturelt, organisatorisk og operativt. Rollen må være tydelig med et reelt mandat.

Fagfolk og mennesker generelt sett tenker litt oftere at personer med psykiske helse- og rusutfordringer ikke kan bidra, og det er noe som kan utfordres. Fordi som mennesker endres vi kontinuerlig, og historien viser hele tiden at ressurser kan mobiliseres, gjennom håp, tro og «connectedness». Jeg synes i hvert fall å ha observert det i alle menneskemøtene jeg har hatt i rollen som erfaringskonsulent, og i arbeidet i Erfaringssentrum. Summert opp har dette styrket troen på viktigheten av fag, forskning og erfaringskompetanse som metode. Å anerkjenne erfaringskompetanse er viktig og nødvendig, for å gi hjelp som hjelper, forteller Nguyen.

En av de spennende oppgavene fremover blir derfor å delta og bidra på den nasjonale konferansen for sykepleiere innen psykisk helse- og rus i april. Jeg opplever at sykepleierne er frempå, og ser potensialet i bruken av erfaringskompetansen. Her har nok de andre store yrkesgruppene i tjenestene et stort potensial til å være nytenkende. Både ved forebygging, behandling og utvikling av aktiviteter -og tjenestetilbud når det kommer til brukermedvirkning.

Endringsarbeid gjør vondt

Som mennesker må vi tåle endring, akseptere den og anerkjenne at endringer skjer. Vi kan mislike eller like endring, det er egentlig uvesentlig, fordi endring vil skje, og vi kan være med på å dra endringen i en god retning eller i en forverrende retning. Det er et kontinuerlig valg vi har fordi endring er naturlov og en naturlig del av helheten. Det samme gjelder tjenestetilbud og innovasjon. Om vi holder fast på sånn ting var en gang, kommer vi ikke videre, sier Nguyen.

Erfaringskonsulenter er viktige aktører i endringsarbeid. Derfor er jeg opptatt av at også Erfaringssentrum forvalter og løfter frem dette perspektivet. I perioden jeg har vært styreleder har vi som organisasjonen jobbet for å styrke organisasjonen for videre vekst. Jeg tror de tre månedene Torbjørn er borte kan gjøre at organisasjonen kan kjenne på en annen form for ansvar og selvstendighet. Derfor håper jeg Torbjørn får utforsket det å være i papparollen og at han klarer å gi litt slipp på ansvaret han har hatt siden han startet Erfaringssentrum. Jeg ønsker og håper han får en fin pappaperm de kommende månedene, avslutter hun med et smil. 😊

Om du vil ha tak i Mirabel, kan hun kontaktes på:

98872902 eller e-post mirabel@erfaringssentrum.no