Møt styreleder og nestleder i Erfaringssentrum sitt styre – Mirabel Nguyen og Heidi Øverland

 

Vi synes det er fint å la folk bli kjent med de som sitter i styret til Erfaringssentrum. Erfaringssentrum er en ung organisasjon i et ganske ungt felt, og mye arbeid kreves av styret! Vårt styre legger inn mye arbeid for at organisasjonen skal vokse og at vi er til nytte for medlemmene våre.

Vi har tatt en prat med Mirabel Nguyen og Heidi Øverland, styreleder og nestleder i Erfaringssentrum. De deler sine erfaringer, fremtidsutsikter og deres personlige engasjement i å støtte mennesker gjennom deres erfaringsbaserte tilnærming.

 

Heidi og Mirabel, hvem er dere og hvorfor sitter dere i styret i Erfaringssentrum?

Heidi: Jeg er gift, har to barn, og har lang erfaring innen psykisk helse og da særlig med spiseforstyrrelser. Jeg har vært tvangsinnlagt og stemplet som behandlingsresistent. Ble aldri trodd på den opprinnelige diagnosen, så ble bare behandlet for anoreksien.  Men etter 23 år så oppsøkte jeg et annet DPS i byen, og de utredet det opprinnelige problemet. Så i 2017 hadde jeg et flott 4 dagers opplegg for OCD på Gaustad og etter var jeg 95% frisk. Dette gjorde at jeg engasjerte meg i denne problematikken, slik andre ikke må gå så lenge før de blir hørt, og bruke erfaringen min til noe bra. Derfor er jeg veldig engasjert i EK-yrket, og synes det er meningsfullt å sitte i styret i Erfaringssentrum. Det er gøy å være med på denne reisen!

Styreleder i erfaringssentrum

Mirabel: Hvem jeg er… jeg er både mine erfaringer og noe mer enn mine erfaringer! Jeg vet svært lite fordi livet er stort. Det skremmer meg ikke så mye som før, og jeg har med egen bedringsprosess lært å omfavne det ukjente.  Jeg sitter i styret fordi jeg har truffet dyktige mennesker underveis og som har inspirert og motivert meg til å bidra. Og jeg er en del av Erfaringssentrum fordi jeg tror på nødvendigheten av erfaringskompetanse, og nødvendigheten av at det finnes erfaringskonsulenter ute i tjenestene.

Har du tidligere erfaring fra styreverv?

Mirabel: Erfaringen min er i styreverv hos Erfaringssentrum. Jeg ble valgt inn som vara i 2021, deretter nestleder, ved årsmøtet i mars 2023 ble jeg valgt som styreleder. Jeg er heldig som er omgitt av gode og dyktige kolleger. Kjente at det var helt nødvendig med kunnskapspåfyll, og jeg er glad for at jeg er naturlig nysgjerrig og lærevillig!

 

Heidi: Ja, men bare fra etablerte boliglag hvor alt allerede er etablert.

Er du en erfaringskonsulent?

Heidi: Jeg har gått på KBT, og hatt praksis ulike steder. Akkurat nå innehar jeg rollen som styremedlem og vi er et arbeidende styre. Det holder akkurat nå. Tilsammen 1 år i praksis.

Mirabel: Jeg kom inn i rollen som erfaringskonsulent under praksisperioden på Erfaringsskolen, i Utviklingssenteret for psykisk helse -og rustjenester, Bydel Gamle Oslo. Fikk da etter endt praksisperiode tilbud om å fortsette i bydelen, frem til desember 2022. Nå er jeg ganske engasjert med arbeidet mitt i Erfaringssentrum, og i rollen som styreleder.

I rollens som erfaringskonsulent, lærer det meg både ydmykhet og taknemlig. Takknemlig for hvor nært jeg kommer innpå mennesker, og tilliten som rollen åpner opp for ganske raskt. Ydmykt fordi i rollen har jeg et ansvar med å forvalte balansen og hensikt levd liv i møter med andre mennesker skal få og bety.

Hva er noe du liker ved å være erfaringskonsulent?

Heidi: Jeg synes det er givende å hjelpe andre på deres vei, jeg brenner for medvirkning, så det er rett og slett veldig fint. Men EK-rollen/medvirkning må være forankret i ledelsen, ellers blir man fort alene og når ikke frem.

Hvordan ser du for deg at erfaringskonsulentrollen ser ut i Norge om 5 år?

Mirabel: En nødvendighet og en selvfølge. Større anerkjennelse. Mer system og struktur. Bedre forankring i tjenestene. Mandat på flere nivåer. Samtidig kan rollen også differensieres gjennom spesialisering og tildeles andre rollenavn. Hvor levd liv er der i bakgrunn, men at verdiskapning gjennom taus kunnskap skjer i større grad gjennom en læring, deling- og sosialiseringsprosess.

Heidi: Jeg tror EK-rollen vil vokse betydelig, og at det eksisterer en etablert yrkesgruppe med egen lønnskode og tydeligere arbeidsinstrukser.

Hva er viktig for deg og Erfaringssentrum fremover?

Mirabel: Organisasjonen er i sterk vekst, og det tyder på et voksende behov, og med behov er det også utfordringer. Og i utfordringer ligger det også muligheter. Jeg vil gjøre mitt ytterste for å forvalte den tilliten jeg har fått til å ivareta våre medlemmers behov, fortsette å samarbeide med mange dyktige mennesker,  og at ivaretakelsen og samarbeidet skjer med blikket løftet utover og fremover. Vi er fortsatt en ganske ung organisasjon å regne i organisasjonssammenheng, men vi har en gjeldende stemme og er en aktør å regne med.

Heidi: For meg er det viktigst å spre kunnskap om EK-rollen. At erfaringskonsulenter har en trygg arbeidshverdag og gode arbeidsforhold, og ikke minst en lønn som er ganske lik uansett hvor man jobber.

Hvorfor er Sterkere Sammen konferansen viktig?

Mirabel: I fjor kom jeg i samtale med en erfaringskonsulent fra Trondheim, vedkommende sa til meg at han var usikker om han ville fortsette i rollen. Siste dag av konferansen kom han til meg og sa, «jeg er så glad for at jeg deltok på Sterkere Sammen. Jeg ser at jeg ikke er alene, vi er mange. Dette ga meg inspirasjon. Det ble tydeligere. Nå forstår jeg hvorfor jeg skal fortsette i rollen som erfaringskonsulent.»

Derfor er Sterkere Sammen viktig.