Når jobben er et kall – digitalt førjulsseminar

Når jobben er et kall – digitalt førjulsseminar Mange av oss som bærer på vanskelige livserfaringer opplever at det gir mening å hjelpe andre. Og har vi en jobb som innebærer hjelpetjenester, kan jobbet får en eksistensiell betydning for oss. I forskningen har man sett på betydningen av og konsekvensene for arbeidstakere med en høy […]

Workshop for erfaringskonsulenter i Innlandet

Invitasjon til workshop for erfaringskonsulenter i Innlandet   Jobber du som erfaringskonsulent i innlandet? Savner du et nettverk for erfaringskonsulenter? Kunne du tenke deg å bidra til utformingen av et slikt nettverk i en digital workshop?   Svarte du ja på de tre spørsmålene er du hjertelig velkommen til å delta på «digital Workshop for […]

Erfaringskompetanse i små kommuner

Erfaringskonsulent Therese Sussmann-Nygård har tatt initiativ til å starte en digital workshop i samarbeid med Erfaringssentrum.   Workshopen finner sted på Zoom 11.desember 2020 kl 11:00-13:00   Det unike med å jobbe i en liten kommune Jobber du i en liten kommune og savner en sparringspartner eller flere erfaringskonsulenter å dele erfaringer med? Sliter du […]