Erfaringskompetanse i små kommuner

Erfaringskonsulent Therese Sussmann-Nygård har tatt initiativ til å starte en digital workshop i samarbeid med Erfaringssentrum.

 

Workshopen finner sted på Zoom

11.desember 2020 kl 11:00-13:00

 

Det unike med å jobbe i en liten kommune

Jobber du i en liten kommune og savner en sparringspartner eller flere erfaringskonsulenter å dele erfaringer med? Sliter du med å finne din plass i rekken på arbeidsplassen? Kjenner du at din kommune har gjort mye riktig og ønsker å hjelpe andre til å kjenne på mestring? I workshopen ønsker vi å sette fokus på hvordan det er å jobbe som erfaringskonsulent i små kommuner med en liten psykisk helsetjeneste. Vi skal diskutere dilemmaer, fordeler og ulemper med å jobbe i en liten kommune og sette fokuset på hvordan vi kan løse utfordringer med dette.

 

Møteplass og erfaringsutveksling

Målet er å starte en møteplass hvor erfaringskonsulenter i sammenlignbare situasjoner kan lære av hverandre. Vi skal jobbe med idèmyldring og lære av hverandres erfaringer med hva som har gått bra og hvordan erfaringskompetansen ble brukt.  Hvis vi blir mange, skal vi jobbe i mindre grupper slik at alle får muligheten til å komme med sine erfaringer og innspill.

 

Temaer vi skal se nærmere på er blant annet:

Hva gjøres rett og hva kan kommunene bli bedre på?

Hva er skiller det å jobbe i små kommuner fra å jobbe i de større byene?

Hva kan kommunene bli flinkere til?

 

Hvem og hvordan?

Workshopen er åpen for alle som jobber som erfaringskonsulent i kommuner med under 10 000 innbyggere.

Høres dette interessant ut å være med på?

 

Klikk her for å melde interesse (Ferdig)

 

Spørsmål kan sendes til andrea@erfaringssentrum.no