Når jobben er et kall – digitalt førjulsseminar

Når jobben er et kall – digitalt førjulsseminar

Mange av oss som bærer på vanskelige livserfaringer opplever at det gir mening å hjelpe andre. Og har vi en jobb som innebærer hjelpetjenester, kan jobbet får en eksistensiell betydning for oss.

I forskningen har man sett på betydningen av og konsekvensene for arbeidstakere med en høy personlig dedikasjon i jobben. Både med henblikk på trivsel, faglig utvikling og organisatoriske utfordringer.

På seminaret vil førstelektor ved VID Liese Recke si noe av forskningen på utfordringene og mulighetene ved «jobben som et kall». I tillegg vil erfaringskonsulent Morten Brodahl og generalsekretær i Erfaringssentrum, Torbjørn Mohn-Haugen delta, og lede gruppediskusjoner sammen med Liese.

Det er plass til femten deltagere på seminaret og det er førstemann til mølla prinsippet som gjelder.

Seminaret passer for deg som jobber som erfaringskonsulent, er fagperson med egenerfaring, bruker- eller pårørenderepresentant eller student.

Meld deg på seminaret her. 

Om bidragsyterne:

Liese Recke

Liese Recke er fagansvarlig for videreutdanningen i rus- og avhengighetsproblematikk på VID Vitenskapelig høgskole. Hun er utdannet som klinisk psykolog og har tidligere erfaring som bruker. Liese har jobbet innen rusfeltet siden 1996 i Danmark og Norge og har ulike forskningsinteresser, herunder erfaringskompetanse. Hun opplever sitt eget engasjement på rusfeltet som en form for kall, og derav kommer interessen for temaet

Morten Brodahl 

Brodahl jobber som erfaringskonsulent/medforsker ved Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (NKROP) i tillegg til å være student ved Menighetsfakultetet Vitenskapelig Høyskole hvor han tar en BA i religionsvitenskap. NKROP skal bistå ansatte i fagfeltet med å utføre kunnskapsbasert praksis, formidle kunnskap og kompetanse og annen relevant informasjon til og fra brukere og pårørende. Han har vært aktiv på brukermedvirkningsfeltet siden 2007 både som ansatt og frivillig i Rio- en landsdekkende brukerorganisasjon på rusfeltet, Sagatun Brukerstyrt Senter og har vært tilknyttet en rekke forskningsprosjekt opp i gjennom årene. Brodahl mener at hans viktigste arbeidsoppgave er å bidra til å redusere stigma om personer med rusavhengighets- og/eller psykiske lidelser.

Torbjørn Mohn-Haugen

Mohn-Haugen er generalsekretær i Erfaringssentrum, og har tidligere jobbet som erfaringskonsulent i Bydel Gamle Oslo. Der jobbet han ved et utviklingssenter for psykisk helse- og rusarbeid. Han har bakgrunn fra utdanningsvitenskap, journalistikk og grafisk design. Torbjørn har vært en av drivkreftene bak å få Erfaringssentrum på beina. Torbjørn er i tillegg skribent, forfatter og er opptatt av samhandling mellom fag, erfaring og forskning.

Meld deg på seminaret her.