Opplæringsprogram i samproduksjon i forskning

samproduksjon i forskning

«Samproduksjon i forskning – 2023» – et opplæringsprogram for forskere og medforskere med brukererfaring Våre samarbeidspartnere Høyskolen i Innlandet og Sagatun Brukerstyrt Senter inviterer til opplæringsprogram i samproduksjon i forskning for forskere og medforskere i 2023. Det er pr. dags dato 12 ledige plasser på kurset. Kurset har tre samlinger første halvdel av 2023. Under kan […]

Nettverk for erfaringskonsulenter i Midt-Norge

Endelig Midt-Norge! Etter å ha hatt stor suksess med nettverk for erfaringskonsulenter i Innlandet, er det nå Midt-Norge som står for tur. Jobber du som erfaringskonsulent i Trøndelag og Møre og Romsdal? Savner du et nettverk for erfaringskonsulenter? Kunne du tenke deg å bidra til utformingen av et slikt nettverk i en digital workshop? Erfaringskonsulenter […]

Nettverkstreff i Innlandet

Nettverkstreff i Innlandet

Samarbeid mellom Erfaringssentrum og Sagatun Brukerstyrt Senter Nettverkstreff i Innlandet er et samarbeid mellom Erfaringssentrum og Sagatun Brukerstyrt Senter. Bakgrunnen for treffene er at erfaringskonsulenter i Innlandet har etterspurt muligheten til å kunne ta opp tematikk i et trygt fora, og vi håper at nettverkstreffene vil være et steg i riktig retning. Hensikten med samlingene […]