Opplæringsprogram i samproduksjon i forskning

samproduksjon i forskning

«Samproduksjon i forskning – 2023» – et opplæringsprogram for forskere og medforskere med brukererfaring

Våre samarbeidspartnere Høyskolen i Innlandet og Sagatun Brukerstyrt Senter inviterer til opplæringsprogram i samproduksjon i forskning for forskere og medforskere i 2023. Det er pr. dags dato 12 ledige plasser på kurset. Kurset har tre samlinger første halvdel av 2023. Under kan du lese mer om kurset og melde deg på. 

Forskningsgruppa «Samproduksjon av forskning» som ble etablert ved HINN i 2017 er ei gruppe som favner hele Fakultet for helse- og sosialvitenskap (Lillehammer og Elverum) i tillegg til å ha faste deltagere fra Sagatun Regionale Brukerstyrte Senter i Hamar. Gruppa har som overordnet målsetting å drive FoU-aktivitet innen helse- og sosialsektoren, både ved gjennomføring av pågående prosjekter og utvikling av nye forsknings- og utviklingsprosjekter.

Som et skritt videre prøvde vi ut et felles opplæringsprogram for høgskoleansatte og personer med brukererfaring med en pilot i høstsemesteret 2021, som fikk gode tilbakemeldinger fra deltagerne. Årets kurs retter seg mot personer med erfaring innenfor områdene psykisk helse/rus, funksjonshemming, migrasjon og arbeidsinkludering. Det overordnede målet er å styrke deltagernes forutsetninger for å utvikle og arbeide med samarbeidsbaserte forskningsprosjekter. Dette søkes ivaretatt gjennom å gi deltagerne grunnleggende forståelse for arbeidsprosessene i samarbeidsbasert forskning, målsettingen med slikt samarbeid og prosjektutvikling. Det legges vekt på å utvikle gode og tillitsfulle relasjoner mellom forskere ved høgskolen og personer med brukerfaring som er interessert i å gå inn i FoU-prosjekter som aktive deltagere. Et viktig mål er at programmet ender opp i konkrete samarbeidsprosjekter, og bidrar til utvikling av etablerte prosjekter.

Datoer og kursinnhold:

1. samling 22. – 23. februar:

2. samling 29. – 30. mars:

3. samling 3. – 4. mai:

Begrunnelser for at brukere og forskere skal samarbeide Hva samprodusert forskning kan innebære
Metodiske og etiske problemstillinger og utfordringer

Metode og gjennomføring:

Kurset har varierte arbeidsformer (diskusjoner, trening, forelesninger) og består av tre samlinger á to dager som alle vil holdes ved Høgskolen i Innlandet, Campus Lillehammer.

Kursansvarlig er Høgskolen i Innlandet i samarbeid med Sagatun Brukerstyrt Senter.
Det er ingen deltageravgift, men deltagerne må selv dekke eventuelle reise- og oppholdsutgifter.

Påmelding innen 20.01.2023.

For mer informasjon om opplæringsprogrammet kontakt; Førsteamanuensis Henning Pettersen (kursansvarlig)

Henning.Pettersen@inn.no

tlf. 95235497