Vil du sende in Abstract til en ny nasjonal konferanse for Recovery?

Frem til første november har du muligheten til å sende inn Abstract til konferansen Ingenting om oss uten oss – Menneskerettigheter, medborgerskap og demokratisk deltakelse innen psykisk helse og rus. Et Abstract er en kort beskrivelse av det du vil presentere. På denne konferansen er vi opptatt av å få frem nye stemmer og annerledes stemmer. Bare fantasien setter grenser, men må være innenfor de tre temaene som er skissert opp under.

Professor i psykisk helsearbeid Bengt Karlsson leder programkomiteen. Her er invitasjonen som ble sendt ut.

Velkommen til  å sende inn abstrakt til «Konferansen Ingenting om oss uten oss – Menneskerettigheter, medborgerskap og demokratisk deltakelse innen psykiskhelse og rus»! Invitasjon til å sende inn abstrakt.

Det er en åpen invitasjon om å sende inn bidrag til konferansen. Vi ønsker en levende konferanse, og derfor inviterer vi til å sende inn et abstrakt/en kort beskrivelse av noe det du/dere ønsker å presentere på konferansen innenfor ett av tre hovedtema:

Tema 1: Sosial ulikhet/stigma/fattigdom

Tema 2: Utdanning/arbeid/aktivitet

Tema 3: Menneskerettigheter og praksiser i psykiske helse- og rusfeltet
Vi ønsker alle mulige forslag, og bare fantasien setter grenser for formatet: Film, musikk, stand up, lyntale, appell og recovery art kan være eksempler.

Frist for innsending er 1.november
Forslagene sendes til abstract@kbtkompetanse.no
Mer informasjon: https://www.recoveryknutepunkt.no/invitasjon-til-a-sende-inn-bidrag-til-nasjonal-konferanse-for-recovery-2022/
Vedlagt ligger også en PDF-invitasjon.
Vi oppfordrer alle til å spre informasjon og engasjement om dette der de kan.  Send på e-post, legg ut på nettsider og i sosiale kanaler.

Spørsmål? Ta kontakt med leder for programkomitéen, Bengt Karlsson.

Nettsiden – lenke til og dele

Her blir det fortløpende lagt ut informasjon om konferansen. Her vil også påmelding for konferansen 2022 bli lagt ut om kort tid.Lenke til konferansens nettside: https://www.recoveryknutepunkt.no/nasjonal-recoverykonferanse/

 

Facebook-side

Denne konferansen er planlagt i et perspektiv på 10 år. Derfor er det opprettet en Facebookside. Her vil det bli lagt ut arrangement for konferansene og annet relevant materiell. Lenke: https://www.facebook.com/recoverykonferansen/

 

Seminaret 15. oktober

Vi har allerede mange påmeldte til seminaret om menneskerettigheter, medborgerskap og demokratisk deltakelse innen psykisk helse og rus. Seminaret er tenkt som en «teaser» for konferansen Ingenting om oss uten oss.

 

Lenke til påmelding: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_I1ZSDIG8RUmf-ZBvh6D-qQ?fbclid=IwAR0pI7BfvhKo-lYjrxErGyikq6_Q6uAV_30JnHMv3RiSNT9ERx800QB_eus

Lenke til Facebook-arrangement: https://www.facebook.com/events/551438796123978/

Lenke til mer informasjon om seminaret: https://www.recoveryknutepunkt.no/seminar-15-oktober-menneskerettigheter-deltakelse-og-medborgerskap/