Har du lyst til å stille til styret i Erfaringssentrum?

Har du lyst til å bidra i styret i Erfaringssentrum?

I november er det duket for årsmøte i Erfaringssentrum, og da skal vi velge nytt styre. Som styremedlem i Erfaringssentrum velges du inn for 2 år. I år er det flere verv som skal fylles på årsmøtet:

Valg av styreleder

Valg av 2 styremedlem

Valg av 2 Varamedlem

Hvem fortsetter i styret?

Styremedlem Marthe Siira, styremedlem Monika Nordhus, Varamedlem David Rogne og nestleder Ove Vestheim har ett år igjen av perioden sin og fortsetter i styret ut år 2022.

Jeg ønsker å stille, hvordan gjør jeg det?

Hvis du ønsker å stille til styret, kan du sende en mail til valg@erfaringssentrum.no så hjelper de deg videre!

Fristen for å melde seg er 30.09.21

Forventninger til styremedlemmer i Erfaringssentrum

Som styremedlem i Erfaringssentrum får du være med å bygge opp en organisasjon der du får oppleve god stemning, spennende oppgaver og skikkelig hyggelige mennesker.

Vi er avhengig av engasjerte mennesker som oppriktig ønsker å jobbe aktivt for erfaringskonsulentene i landet. Som styremedlem vil du lære mye om organisasjonsarbeid, du får jobbe med spennende samarbeidspartnere og får muligheten til å knytte kontakter på tvers av fylkesgrenser og landegrenser. Vi er en organisasjon hvor det er høyt under taket, god stemning og vi har mange spennende diskusjoner. For å sikre organisasjonen framover har vi laget en liste slik at du som framtidig styremedlem er forberedt på hva vi ønsker av deg.

Som styremedlem i Erfaringssentrum forventer vi:

– 2 timer i uken avsatt til arbeid i organisasjonen
– Oppmøte på styremøter hver sjette uke og på ekstraordinære styremøter ved behov
– 80% oppmøte på styremøter i løpet av perioden.
– Hvis en oppgave blir for stor, be om hjelp i god tid. Vi hjelper hverandre og det er ingen skam å be om bistand. Det er lov å si «dette ble for mye for meg».
– Vi stiller opp for hverandre i styret ved behov
– Du er villig til å påta deg varierte oppgaver slik at styret i sin helhet kan utfylle hverandre
– Du melder fra ved sykdom el. Som gjør at du ikke kan følge opp arbeidet

Juridiske krav
– Du er påkrevd å signere taushetserklæring ved tiltredelse
– Du må meldes inn i Brønnøysundregisteret

Vi gleder oss til å samarbeide med deg!

Dette er et frivillig, ubetalt verv. Hvis du følger opp forventninger som styremedlem vil du få en personlig skrevet attest og mulighet til å bruke Erfaringssentrum som referanse ved en senere anledning. Vi tilbyr selvsagt opplæring ved behov og et miljø fylt med humor og god stemning.